การสร้างเครือข่ายไร้สายเป็นรากฐานของแนวคิด “โรงงานอัจฉริยะ” ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลด้านกระบวนการผลิต แม้เทคโนโลยีไร้สายที่ใช้ในการผลิตจะมีหลากหลายประเภท เช่น 5หรือบลูทูธ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม ก็คือระบบ LAN ไร้สาย (WLAN) โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด WLAN ระดับองค์กรทั่วโลกจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 11.17% แตะระดับ 74.50 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570 ขณะที่ตลาด WLAN ระดับองค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าเกิน 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี 2563 และคาดว่าในช่วงปี 2564 ถึง 2570 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 20% โดยมีอินโดนีเซียและไทยเป็นตลาดหลัก ความต้องการระบบถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วมีจำนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้รวมในตลาดเติบโตขึ้น และยังทำให้การมองหากลไกการมอนิเตอร์ระบบ LAN ไร้สายของภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อองค์กรเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

ระบบ LAN ไร้สายสำหรับอุตสาหกรรมคืออะไร

ระบบ LAN ไร้สายในภาคอุตสาหกรรมมีลักษณะแบบเดียวกับ WLAN ที่ใช้ในภาคองค์กรและเอกชนทั่วไป แต่จุดแตกต่างที่สำคัญในการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมก็คือ อุปกรณ์เครือข่ายต้องแข็งแรงทนทานกว่าปกติเพื่อรองรับสภาวะสุดขั้วที่พบเจอทั่วไปในโรงงาน เช่น อุปกรณ์จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเป็นพิเศษ ระดับความชื้นสูง ฝุ่นสะสม หรือแรงสะเทือนเกินกว่าปกติ

ประโยชน์ของระบบ LAN ไร้สายภาคอุตสาหกรรม

การติดตั้งระบบเชื่อมต่อไร้สายในโรงงานให้ประโยชน์ในหลายด้าน ที่ชัดเจนก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือปลายทาง เพราะรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ช่างเทคนิคสามารถดูข้อมูลการผลิตได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือสามารถสื่อสารกับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา  

การมอนิเตอร์ระบบการเชื่อมต่อ LAN ไร้สายภาคอุตสาหกรรม

เครือข่ายไร้สายในภาคอุตสาหกรรมต้องทำงานรองรับภาระกิจสำคัญได้มากกว่าระบบที่ใช้ในองค์กรทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้เครือข่ายไร้สายเพื่อควบคุมกระบวนการและความปลอดภัย เพราะดาวน์ไทม์เพียงเล็กน้อยอาจทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ได้ผลผลิตคุณภาพต่ำ หรือส่งผลลบในด้านอื่นๆ

เคล็ดลับ 3 ข้อ ที่มีประโยชน์ต่อการเริ่มต้นการมอนิเตอร์ระบบ LAN ไร้สายภาคอุตสาหกรรม มีดังนี้

  1. มอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
  • อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยเราเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ สวิตช์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ โดยมากอุปกรณ์เครือข่ายจะรองรับโปรโตคอล SNMP (Simple Network Management Protocol) หรือ REST API (หรือทั้งสองอย่าง) เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลสถานะ และใช้แจ้งเตือนเมื่อฮาร์ดแวร์ทำงานผิดพลาด
  • อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้เครื่องมือจากผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งโดยมากมักจะมีเครื่องมือในตัวที่คอยแจ้งสถานะล่าสุดของอุปกรณ์ให้อยู่แล้ว เช่น Moxa ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์อื่นๆ ภาคอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องมือที่ช่วยในการมอนิเตอร์การเชื่อมต่อไร้สายของอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหนด้านการเชื่อมต่อในเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  1. มอนิเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อ
  • อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับมอนิเตอร์การทำงานของเครือข่ายไร้สายก็คือ การตรวจสอบว่าสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ได้หรือไม่ ซึ่งการใช้คำสั่ง ping เพียงพอที่จะระบุว่า อุปกรณ์อาจกำลังมีปัญหาหากไม่สามารถตอบกลับการ ping หรืออาจบ่งบอกว่าเครือข่ายไร้สายล่มก็เป็นได้

  1. รวบรวมข้อมูลการมอนิเตอร์ระบบไว้ที่เดียว
  • ข้อนี้เป็นเคล็ดลับแนวทางการปฏิบัติทั่วไปด้านการมอนิเตอร์ระบบที่ไม่เฉพาะเครือข่ายไร้สายเท่านั้น เพราะการรวมข้อมูลการมอนิเตอร์ระบบไว้ในเครื่องมือเดียวกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงแดชบอร์ดและการแจ้งเตือนส่วนกลาง อันประกอบด้วยข้อมูลจากทุกสถานที่ซึ่งรวมเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งระบบ OT (เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ) เซนเซอร์ด้าน IIoT (อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ในภาคการอุตสาหกรรม) ไปจนถึงเครือข่ายใช้สายและไร้สาย และอุปกรณ์หรือระบบ IT รุ่นเก่า

เกี่ยวกับ Paessler AG

Paessler เชื่อว่าการมอนิเตอร์ระบบมีบทบาทสำคัญในการลดการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ เพราะการมอนิเตอร์ข้อมูลจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดทรัพยากรทั้งในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างระบบ IT, OT และ IoT ตลอดจนลดการใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่ออนาคตและเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา ดังนั้น Paessler จึงนำเสนอโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบสำหรับธุรกิจต่างๆ ในทุกภาคส่วนและทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้ง Paessler ยังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง เพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายในด้านการมอนิเตอร์ระบบในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นทุกวันนี้

Paessler ได้เปิดตัว PRTG Network Monitor เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นการผสานองค์ความรู้เชิงลึกด้านการมอนิเตอร์ระบบเข้ากับจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมอันทันสมัย โดยในวันนี้มีผู้ใช้มากกว่า 500,000 ราย ในกว่า 170 ประเทศ ที่ใช้ PRTG เพื่อมอนิเตอร์โครงสร้างระบบ IT, OT และ IoT ที่ซับซ้อน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของ Paessler ส่งมอบศักยภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถมอนิเตอร์ได้ทุกจุดที่ต้องการ และช่วยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Paessler และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่ www.paessler.com/th

 

Comments

comments