บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ สร้างนักขับมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง เพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่พร้อมเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงรถบรรทุก และรถโดยสาร ที่ไม่ใช่แค่สร้างกำไรสูงสุดและนำสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าฮีโน่เท่านั้น แต่ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม อย่างต่อเนื่อง

มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ”  โดยความร่วมมือระหว่าง ฮีโน่ฯ และ กรมการขนส่งทางบก ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก  คุณสิริรัตน์ วีรวิศาล และ ท่านประธานสหพันธ์ขนส่งทางบก คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง พร้อมนายกสมาคมขนส่งจากทั่วประเทศ  เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่  กรมการขนส่งทางบก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม คุณ สิริรัตน์ วีรวิศาล กล่าวว่า  “รัฐบาลรวมถึงกรมการขนส่งทางบก  ได้มีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือ “พนักงานขับรถที่มีคุณภาพ” โดยพนักงานขับรถที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อที่จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่งนี้ เป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางบกที่จะผลิตพนักงานขับรถผู้มีคุณภาพ และทักษะออกสู่ภาคการขนส่ง

โดยดึงเอาศักยภาพของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่ ร่วมกับการสนับสนุนของภาคเอกชน นั้นคือ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถ ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและรถที่ใช้สำหรับฝึกหัดขับให้กับผู้รับการอบรมครั้งนี้ ซึ่งเรามองว่า นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ ยังเป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน และต่อจากนี้ จะมีโครงการดีๆ อย่างต่อเนื่อง จากความร่วมมือกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทาง คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของแผนแม่บทที่ฮีโน่ได้วางแผนเรื่องการอบรมพนักงานขับขี่  ฮีโน่ฯ มีการสร้างและพัฒนาผู้ขับขี่ ตั้งแต่คอร์สอบรมพื้นฐาน สำหรับผู้ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่  จนสามารถมาเรียนรู้พื้นฐานใช้งานรถบรรทุกฮีโน่,การขับประหยัดน้ำมัน,การขับขี่ปลอดภัย เป็นการปูพื้นฐานความรู้รถบรรทุกก่อนใช้งานจริง  ท่านสามารถอบรมผ่านทาง E-learning ได้ตลอดเวลา และ ยังมีหลักสูตรอบรมขั้น Advance ที่เรียกว่า Hino Smart Driver หรือ โครงการขับขี่รถยนต์บรรทุกฮีโน่อย่างมืออาชีพ

ซึ่งเนื้อหาอบรมครอบคลุมทั้ง 3 หลักสูตรของรถบรรทุก, รถบรรทุกลากจูงรถกึ่งพ่วง และรถบรรทุกลากจูงรถพ่วง ดังนั้น หากมองในภาพรวมทั้งหมด  ฮีโน่วางแผนในเรื่องของการฝึกอบรมผู้ขับขี่ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ คุณสามารถที่จะเข้ามาอบรมกับทางฮีโน่โดยยังไม่มีพื้นฐาน จนสามารถมีใบขับขี่ไปประกอบอาชีพได้ ที่สำคัญหลักสูตรของฮีโน่ฯ รับรองของกรมการขนส่งทางบก ที่ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ดีเยี่ยมระหว่างภาครัฐบาล และเอกชน ดังเช่นโครงการความร่วมมือ ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร่วมมือตามที่ผมได้กล่าวไป หากท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ประตูสู่อาชีพของท่านก็พร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านตลอดเวลา

ด้าน คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ประกอบการ กล่าวว่า “โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ อย่างนี้ นอกเหนือจะเป็นการสร้างอาชีพและสร้างพนักงานขับรถที่คุณภาพสู่สังคมไทย ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีพนักงานขับรถที่เป็นมืออาชีพ ผมเชื่อว่า หากพวกเราผู้ประกอบการ ภาครัฐโดยกรมการขนส่งทางบก และ ภาคเอกชน อย่างบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกัน เราสามารถสร้างสิ่งดีๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

สำหรับโครงการ “ สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง ” มีจำนวนทั้งหมด 30 คน ระยะเวลาเรียน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมที่พักและอาหารตลอดการอบรม โดยการอบรมจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีว่าด้วยความรู้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จิตสำนึกและมารยาทใน การขับรถ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception) มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย หน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ หัวใจและการบริการทางการขนส่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่

 

ในส่วนของภาคปฏิบัติจะการตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆ การหมุนพวงมาลัย  วิธีดูจุดบอดของรถเพื่อป้องกันอันตราย การขับรถเวลากลางคืน และการฝึกหัดขับรถ มากถึง 13 ฐานฝึก โดยการอบรมในครั้งนี้  ผู้เรียนจะฝึกจากรถบรรทุก 6  ล้อ ทั้งในรุ่น Hino 300 innovator และ Hino 500 FC Dominator  ดังนั้นภาพรวมสรุปของโครงการนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

 

Comments

comments