บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” สำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Green Cloud Computing) และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) เข้ามาช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก เปิดทางสู่การเป็น Green Influencer ร่วมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการปัญหาขยะหลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2566 สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ มีดังนี้

  • เข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management)
  • ฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม (Data analytics)
  • ฝึกสร้าง Content เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงจากคนดังในแวดวงโซเชียลมีเดีย ปูทางสู่การเป็น Green Influencer
  • กิจกรรมลงเรือเก็บและคัดแยกขยะในชุมชนคลองลาดพร้าว ณ มูลนิธิ TerraCycle
  • เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิลและกระบวนการผลิตผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ณ บริษัทชั้นนำใน จ.ระยอง
  • เรียนรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) ด้วยขยะอินทรีย์ ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
  • คืนความสะอาดให้หน้าหาดและเรียนรู้การปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเล ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
  • รับบทนักทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • กิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ผ่านทาง www.powergreencamp.com และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25กันยายน 2566 โดยที่ผู้สมัครจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในหัวข้อ ถ้าคุณเป็น Influencer ด้านสิ่งแวดล้อม คุณจะนำเสนอคลิปเพื่อรณรงค์ให้เกิด ชุมชนไร้ขยะอย่างไร และคุณมีไอเดียในการทำภารกิจนี้ร่วมกับชุมชนของคุณอย่างไรความยาวไม่เกิน 5 นาที จากนั้นอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง โดยสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้ง Facebook, Instagram, Tiktok และYouTube โดยจะเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลากหลายช่องทางก็ได้ และต้องเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยตั้งค่าแบบสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #PowerGreenCamp18 ในคำอธิบายภาพ (Caption)

ภารกิจพิทักษ์โลกครั้งนี้ ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวมาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่ารอช้า รีบสมัครกันเข้ามาเลย! 

อ่านรายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอร์กรีน” รุ่นที่ 18 ได้ที่ 

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp

เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

Comments

comments