บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ประกาศความร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ (VMware) นำเสนอบริการ Multi-Cloud Managed Services ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในไทยใช้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมดิจิทัลและคลาวด์คอมพิวติ้งสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการมัลติคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์คลาวด์ การจัดการและบริหารศักยภาพคลาวด์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ทั้งสิ้น ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้พร้อมสำหรับทุก ๆ การแข่งขัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ก้าวข้ามอุปสรรคในประสบการณ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่สามารถใช้แพลตฟอร์มคลาวด์คว้าโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความคล่องตัว ความปลอดภัย รองรับการปรับขนาด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะช่วยจัดการและปรับใช้โซลูชันได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการใช้งานของแต่ละธุรกิจ

นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง ประธานกลุ่มธุรกิจดิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าววว่า “เมโทร ซิสเต็มส์ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก และหนึ่งในธุรกิจหลักของเราคือ ผู้ให้บริการ IT Infrastructure as a Service และ Managed Service เรามีประสบการณ์ตรงกับการกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบและวางระบบคลาวด์ของเราเอง เพื่อใช้และให้บริการกับลูกค้าองค์กรและให้กับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์บริการ Managed Services เรามี best practices หลากหลายที่ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการ Multi-Cloud Managed Services แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนอิมพลีเมนต์ รวมถึงดูแลบริหารระบบและค่าใช้จ่ายที่ตรงกับธุรกิจและการใช้งาน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าลูกค้ามี on-premise IT infrastructure ของตัวเอง หรือใช้คลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์ม  ความร่วมมือกับ VMware เพื่อนำเสนอบริการ VMware Multi-Cloud Managed Service บริการนี้จะช่วยเสริมศักภาพให้เมโทรซิสเต็มส์ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะวีเอ็มแวร์มีระบบนิเวศน์คลาวด์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือจากผู้ให้บริการคลาวด์ต่าง ๆ ทำให้การให้บริการ multi-Cloud Managed Services ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การจัดการและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม Multi-Cloud ต่าง ๆ  สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถให้ความสำคัญกับการวางแผนรูปแบบบริการหรือธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรของตนเอง ในขณะเดียวกันให้เมโทรซิสเต็มส์ ทำหน้าที่บริหารจัดการ Multi-Cloud อย่างสมาร์ท ”

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการวีเอ็มแวร์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับเมโทรซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไอทีของไทย เทคโนโลยีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ที่ผสานกับความเชี่ยวชาญของเมโทรซิสเต็มส์ จะสร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มอบโอกาสให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของคลาวด์และพร้อมสำหรับขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม”

ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการ Multi-Cloud Managed Services เมโทรซิสเต็มส์จะให้บริการดังต่อไปนี้:

  • Cloud Consult Services: บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบ ในการนำระบบที่อยู่บน On-Premises ไปใช้งานบน Public, Private และ Multi-Cloud อย่างมืออาชีพ
  • Cloud Infrastructure Automation & Modernization Services: บริหารจัดการระบบ IT Infrastructure และ Application & Data Modernization ด้วย Cloud Service Automation เพื่อตอบโจทย์ต่อความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน
  • Cloud Managed Services: บริการด้านการบริหารจัดการตามมาตราฐาน ITIL Framework และ Improvement Services ด้วย Infrastructure Automation & Modernization โดยวิศกร มืออาชีพ เพื่อลดภาระการทำงานของลูกค้า ในลักษณะที่เป็นงานประจำวัน (Day-2 Operation)

Comments

comments