จากรายงานของ VMware ที่แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า องค์กร73% ในปัจจุบันใช้คลาวด์ตั้งแต่สองระบบขึ้นไป โดยผู้บริหารด้านเทคโนโลยีให้เหตุผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ระบบคลาวด์หลายระบบดังนี้

  • ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงพบกับความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับสถานะของตลาดขณะนี้ เผชิญกับความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบคลาวด์ให้ตรงตามความต้องการใช้งาน ณ ขณะนั้น แต่ก็นำมาซึ่งความท้าทายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดียังคงเชื่อมั่นว่า การใช้ผู้ให้บริการที่หลากหลายทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
  • ทีมงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเองก็ใช้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันเช่นกัน เนื่องจากมีเหตุผลในการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่เหตุผลที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ การใช้งานแอปและบริการที่มีอยู่มากในตลาด การกู้คืนความเสียหายและความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ได้รับการปรับปรุง

เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของกลยุทธ์มัลติคลาวด์ การประกาศความร่วมมือระหว่าง SCB TechX และ VMware ในการพัฒนา Multi-Cloud Management Platform และสร้าง DevOps as a Service ที่สมาร์ทในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดความซับซ้อนในการจัดการมัลติคลาวด์ ช่วยนักพัฒนาให้สามารถส่งมอบแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งระดับองค์กรและยูซเซอร์ทั่วไปผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของบริษัทไทยที่ร่วมมือกับบริษัทระดับโลกเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างโอกาสการเติบโตของยุคดิจิทัล

Comments

comments