ประเทศไทยมีทะเลและชายหาดที่สวยงามมากมายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปัญหาขยะในทะเลถือเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะพลาสติก ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคาดการณ์ว่าปริมาณขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนลงสู่ท้องทะเลมีมากถึง 32,600 ตันต่อปี บางชนิดอาจใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี ในขณะที่บางชนิดถูกย่อยสลายเป็น ‘ไมโครพลาสติก’ ชิ้นเล็กๆ ปนเปื้อนสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารทางทะเลอย่างมาก

อีเลคโทรลักซ์ ในฐานะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของโลกและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม จึงได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Electrolux Beach Cleanup ด้วยการนำพนักงานจิตอาสากว่า 150 คน ร่วมกับชุมชนเมืองพัทยาเก็บขยะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อช่วยลดการสะสมของขยะพลาสติกและวัสดุปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศในท้องทะเล และสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทย  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเมืองพัทยา และกลุ่มตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยขยะที่จัดเก็บครั้งนี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกต้องต่อไป

นายโทมัส ไซไพคาวสกี้ หัวหน้าธุรกิจภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีเลคโทรลักซ์ กล่าวว่า “อีเลคโทรลักซ์ขอขอบคุณพนักงานจิตอาสาของเราและชุมชนเมืองพัทยาทุกท่านที่มาร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในครั้งนี้ ความร่วมมือกันเพียงคนละเล็กคนละน้อยของทุกภาคส่วนจะช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมได้ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอีเลคโทรลักซ์ต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่เราได้มีเป้าหมายเดียวกันทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จากการปฏิบัติงานของเราเอง หรือ Climate Neutral Operations ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573”   

นางสาวรุ่งนภา ใจมะโน หนึ่งในจิตอาสาอีเลคโทรลักซ์ กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งยังรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  การได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จึงเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาชุมชนที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ นั่นก็คือการไม่ทิ้งขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกไปในธรรมชาติ นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานและเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกหรือภาชนะพลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าจะเป็นมือเล็กๆ แต่ก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเรา”

กลุ่มบริษัทอีเลคโทรลักซ์ทั่วโลกมีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยถือเป็นหัวใจของธุรกิจในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ทนทาน และประหยัดพลังงาน จนถึงการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด

Comments

comments