เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) หรือ STT GDC Thailand ภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023’ โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่บุคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ

เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ขององค์กร “การมีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าไปสู่อนาคตดิจิทัลที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากขึ้นอย่างมั่นใจ” STT GDC Thailand ดำเนินการเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งแนวทางนี้มีเป้าหมายมากกว่าการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน แต่ยังรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพระดับสูงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรด้วยความยั่งยืนที่มาพร้อมวัฒนธรรมขององค์กรที่โดดเด่น

คุณเยาวรัตน์ สังข์ทอง รองประธานอาวุโสฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า

รางวัลนี้ตอกย้ำว่าเราให้กับความสำคัญกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทีมงาน ช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม ที่ให้ผลตอบรับกลับมาเป็นการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา

เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทาง ‘3 D’s’ ประกอบด้วย การพัฒนา (Development), ความหลากหลาย (Diversification) และ การขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า (Driving Forward) ทั้งหมดนี้บูรณาการเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ อย่างราบรื่น ตามแนวทาง “วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางหรือEmployee-Centric” ท่ามกลางภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ มีความรับผิดชอบร่วมในการยกระดับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย STT GDC Thailand คือผู้นำอุตสาหกรรมที่พร้อมร่วมสนับสนุนการเติบโตทางดิจิทัลของภูมิภาคอย่างแข็งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางเทคนิคให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การได้รับรางวัล HR Asia Award เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของ STT GDC Thailand ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อปูทางไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต โดยความมุ่งมั่นนี้ได้ถูกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม ตั้งแต่การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย การให้คำปรึกษา การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคำแนะนำและแนวโน้มทางอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสการเติบโตในสายงานภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานที่มีพื้นฐานแตกต่างกันและทำกิจกรรมร่วมกับคณะผู้บริหารในองค์กรทั้งหมด

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่ความยั่งยืนไม่เพียงแต่ต้องดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเท่านั้น แต่ยังต้องลงทุนพัฒนาและต่อยอดการเติบโตให้กับพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น STT GDC Thailand ตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยม

รางวัลนี้มีความสำคัญ และ STT GDC Thailand มองว่าเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อบุคลากร ย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ว่าเป็นทั้งผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ยังได้รับความไว้วางใจจากพนักงานมากกว่า 95% เข้าร่วมทำแบบสำรวจและประเมินความพึงพอใจกับ HR Asia Award แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ โดยบริษัทฯ ยังได้รับความพึงพอใจของพนักงานเหนือกว่าเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานทั้งหมดในอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลือก

งาน The HR Asia Awards จัดขึ้นโดยสื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เพื่อฉลองมอบรางวัลเชิดชูองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และนำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลไปใช้ทั่วเอเชียได้อย่างโดดเด่น โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลจะได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด โดยใช้วิธีประเมินด้านทรัพยากรบุคคลหลากหลายและทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งองค์กรนายจ้างจะได้รับการจัดอันดับตามการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ Total Engagement Assessment Model (หรือ TEAM) อันเป็นเอกลักษณ์ของ HR Asia ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพึงพอใจในที่ทำงาน ความสามัคคีในทีม การให้รับรองและมีส่วนร่วมของพนักงาน และแรงจูงใจการทำงานอย่างยั่งยืน

Comments

comments