จากรายงานไตรมาสที่สามของ Mercury ระบุว่า AMD มีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ เดสก์ท็อป และโน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (Year-over-year) ซึ่งได้แรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 4 และ Ryzen 7000 ทั้งนี้ AMD มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 5.8% points ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปเพิ่มขึ้น 5.3% points และส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้น 3.8% points เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในฝั่งของรายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ AMD มีส่วนแบ่งรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 1.7% points ส่วนแบ่งรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปเพิ่มขึ้น 4.1% points และส่วนแบ่งรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้น 5.1% points เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (Quarter-over-quarter) AMD มีส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 4.7% points เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ AMD เปิดเผยว่ารายได้จากโปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 4 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของรายได้จากโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์และการจัดส่งผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ของ AMD เนื่องจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscaler) ขยายการลงทุนในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ EPYC เพื่อรองรับเวิร์กโหลดภายในองค์กรและในรูปแบบพับลิคอินสแตนซ์ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานไปด้วย

AMD ยังมีส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พกพา (mobile) เพิ่มขึ้น 2.9% points เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กมากกว่า 50 รุ่นที่วางจำหน่ายในท้องตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Ryzen AI และยอดขายจากโปรเซสเซอร์ Ryzen 7000 ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมเช่น Ryzen AI ภายในโปรเซสเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล โดยมียอดการเติบโตที่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ด้านสินค้าคงคลังในตลาดคอมพิวเตอร์ที่กลับมาปกติ และระดับความต้องการของผู้บริโภคกลับมาสู่รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (seasonal pattern)

ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบทั้งในรูปแบบ Y/Y และ Q/Q สำหรับการใช้อ้างอิง

AMD Share Summary 2023 Q3 2023 Q2 2022 Q3 Unit Share Revenue Share*
Current Quarter Prior Quarter Year Ago Quarter Change (points) Change (points)
Unit Revenue Share* Unit Revenue Share* Unit Revenue Share Q/Q Y/Y Q/Q Y/Y
Share Share Share
Server 23.3% 29.4% 18.6% 25.1% 17.5% 27.8% 4.7% 5.8% 4.4% 1.7%
Desktop 19.2% 16.3% 19.4% 15.8% 13.9% 12.2% -0.2% 5.3% 0.5% 4.1%
Mobile 19.5% 17.3% 16.5% 13.2% 15.7% 12.2% 2.9% 3.8% 4.1% 5.1%
Total Client 19.4% 16.9% 17.3% 14.1% 15.0% 12.2% 2.1% 4.4% 2.8% 4.8%
                     

* ส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณโดย AMD จากข้อมูลของ Mercury

Comments

comments