Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) บริษัทชั้นนำด้าน Connectivity Cloud เปิดเผยผลการศึกษาใหม่ที่เน้นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในเอเชียแปซิฟิกในวันนี้ ในรายงานที่มีชื่อว่า “Securing the Future: การสำรวจความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคนี้ โดยระบุถึงวิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรนำมาใช้เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ระดับการเตรียมพร้อมขององค์กรและผลลัพธ์ที่ได้

ผลการศึกษาพบว่า 57% ของผู้ตอบแบบสำรวจจากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างประสบกับภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์มากกว่า 10 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักของอาชญากรทางไซเบอร์คือการฝังสปายแวร์ รองลงมาคือผลประโยชน์ทางการเงินและแรนซัมแวร์

ถึงแม้อุบัติการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในประเทศไทยจะมีความถี่เพิ่มมากเช่นนี้ แต่มีผู้ตอบแบบสำรวจน้อยกว่าครึ่ง (48%) ที่ระบุว่าตนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไว้สูง การขาดความตระหนักในความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในหมู่พนักงาน (52%) คือความท้าทายใหญ่ที่สุดที่ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยเผชิญในแง่ของการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ทำให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยสูญเสียจำนวนมหาศาล โดยผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนสองในสาม (65%) ยอมรับว่าภัยคุกคามดังกล่าวส่งผลกระทบทางการเงินอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา องค์กรขนาดกลางได้รับผลกระทบหนักกว่า โดย 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าตนได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกัน นอกจากสูญเสียทางการเงินแล้ว ผู้ตอบแบบสำรวจยังระบุว่าความเสียหายของชื่อเสียง ข้อมูล/ทรัพย์สินทางปัญญา และการเสียลูกค้าเป็นผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อธุรกิจของตน

ผลกระทบต่อเนื่องจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ยังขยายครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานขององค์กร โดย 38% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าองค์กรของตนตัดสินใจลดหรือจำกัดการทำงานแบบ Hybrid Work ปลดพนักงาน และชะลอแผนการเติบโตขององค์กร  มีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 33% เท่านั้นที่กล่าวว่าองค์กรของตนได้รายงานกรณีการละเมิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Jonathon Dixon รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีนของ Cloudflare กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา เราพบเห็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ภาคธุรกิจไทยจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของพนักงานที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อม โดยผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องมองว่าความมั่นคงทางไซเบอร์คือความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับทุกคนในองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในปัจจุบันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทจะได้รับการปกป้องอย่างดีจากภัยคุกคามในอนาคต”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจความพร้อมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โปรดดูที่:

ระเบียบวิธีในการสำรวจ

การสำรวจนี้จัดทำโดย Sandpiper Communications ในนามของ Cloudflare โดยสอบถามกับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้นำด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ทั้งหมด 4,009 คนจากองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 150 ถึง 999 คน) ขนาดกลาง (พนักงาน 1,000 ถึง 2,500 คน) และองค์กรขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 2,500 คน) ผู้ตอบแบบสำรวจได้รับการคัดเลือกมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคธุรกิจและบริการ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การศึกษา พลังงาน สาธารณูปโภคและทรัพยากรธรรมชาติ บริการทางการเงิน เกม ภาครัฐ การดูแลสุขภาพ ไอทีและเทคโนโลยี การผลิต สื่อและโทรคมนาคม การค้าปลีก การขนส่ง การเดินทาง การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจอยู่ใน 14 ตลาดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม (กลุ่มตัวอย่าง 203 ถึง 426 คนต่อประเทศ) และสำรวจแบบออนไลน์และคัดเลือกจากธุรกิจทั่วไป การสำรวจนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของภัยคุกคามที่ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของข้อมูล (Chief Information Security Officers – CISO) และคณะทำงานทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องเผชิญ รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์และผลเชิงบวก การสำรวจนี้จัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566

เกี่ยวกับ Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) เป็นบริษัทชั้นนำด้าน Connectivity Cloud ที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน แอปพลิเคชัน และเครือข่ายในทุก ๆ ที่ให้ทำงานได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดความซับซ้อนและต้นทุน ทั้งนี้ Connectivity Cloud ของ Cloudflare เสนอแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและครบวงจรที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมส่วนที่จำเป็นต่อการทำงาน พัฒนา และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

Cloudflare ซึ่งขับเคลื่อนโดยหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดและเชื่อมต่อถึงกันมากที่สุดในโลก ได้ปิดกั้นภัยคุกคามออนไลน์หลายพันล้านรายการของลูกค้าทุกวัน ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหลายล้านแห่ง ตั้งแต่แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร กลุ่มด้านมนุษยธรรม และรัฐบาลทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connectivity Cloud ของ Cloudflare ได้ที่ cloudflare.com/connectivity-cloud เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดได้ที่ https://radar.cloudflare.com

ติดตามเรา: Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ตรงกับความหมายตามมาตราที่ 27A แห่งกฎหมายหลักทรัพย์ ปี 1933 ฉบับแก้ไข และมาตราที่ 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ ปี 1934 ฉบับแก้ไข โดยข้อความเหล่านี้มีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เห็นเด่นชัด ซึ่งในบางกรณี คุณสามารถระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากคำบางคำที่รวมอยู่ในข้อความดังกล่าว เช่น “อาจจะ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “สำรวจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “สามารถ” “มีเจตนา” “เป้าหมาย” “คาดหวัง” “พิจารณา” “เชื่อ” “ประมาณการ” “พยากรณ์” “แนวโน้ม” หรือ “ต่อเนื่อง” หรือคำที่ให้ความหมายเชิงลบบางคำ หรือคำหรือนิพจน์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนการ หรือเจตนาของ Cloudflare อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดจะรวมคำที่บ่งชี้เหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่แสดงอย่างชัดแจ้งหรือแสดงเป็นนัยภายในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความว่าด้วยแผนและวัตถุประสงค์ของ Cloudflare, เครือข่ายในทั่วโลกของ Cloudflare และผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cloudflare, การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ Cloudflare การดำเนินการในอนาคต การเติบโต ความคิดริเริ่ม หรือกลยุทธ์ และความคิดเห็นจากรองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Cloudflare ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นโดยผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากที่ระบุไว้หรือที่แสดงเป็นนัยไว้ภายในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารของ Cloudflare ที่ยื่นต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และรายงานประจำไตรมาสของ Cloudflare บนแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2023 และแฟ้มเอกสารอื่น ๆ ที่ Cloudflare อาจทำขึ้นร่วมกับ SEC เป็นระยะ ๆ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความ Cloudflare ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสภาพการณ์หลังจากวันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลใหม่หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด Cloudflare อาจไม่สามารถดำเนินการตามแผน ความตั้งใจ หรือความคาดหวังที่ปรากฏในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ Cloudflare และคุณไม่ควรเชื่อถือข้อความดังกล่าวนี้ของ Cloudflare เกินควร

© 2023 Cloudflare Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Cloudflare, โลโก้ Cloudflare และเครื่องหมาย Cloudflare อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cloudflare, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เครื่องหมายและชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments