ทรูส่งชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีข่าวจากบางสื่อที่สร้างความกังวล
ต่อ ตลาดทุน จากการออกหุ้นกู้ ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัท ขอเรียน ให้ ทราบว่า การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จดีเเม้ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุน โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ ถึง 12,291.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในวิสัย และ ประมาณการที่บริษัท ตั้งไว้ ตลอดจน เป็นไปตามเเผนการเงินของบริษัทที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ รัดกุมโดยได้คำนึงเเนวโน้มความต้องการของตลาดหุ้นกู้ในเเต่ละช่วงเวลาด้วย จึงไม่มีผลอย่างใดต่อสภาพคล่องของบริษัท

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีวงเงินกู้สำรองที่เตรียมไว้จำนวนมาก โดยได้รับความเชื่อมั่น และการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง ในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตาม เเผนในการสร้าง เสถียรภาพ และ ความเข้มเเข็งทางการเงินของบริษัท

 

Comments

comments