คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา กล่าวว่า Cloud HM ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการด้าน Cloud Service & Data Center ของเครือข่าย dSURE จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิทัล (depa) ซึ่ง dSURE เป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรองอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งาน ลดความเสี่ยง โดยเฉพาะปัญหาด้านความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cloud HM เป็นผู้ให้บริการ Cloud Service & Data Center ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ของ depa

“Cloud HM รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เราพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ความปลอดภัยและให้บริการที่ดีที่สุดในการบริหาร Cloud โดยถือว่าเราเป็น Cloud Provider ที่มีตราสัญลักษณ์ dSURE ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้เลยว่า Cloud HM พร้อมให้บริการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ Safety และ Security เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนตามยุค Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณณพัชร กล่าว

Comments

comments