วันนี้ เวอร์ทีฟ (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญและโซลูชันด้านความต่อเนื่องได้แถลงว่า เวอร์ทีฟได้ร่วมมือกับบริษัท Intel (Nasdaq: INTC) ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวที่จะรองรับการทำงานของตัวเร่งความเร็ว (accelerator) Intel Gaudi3 AI รุ่นใหม่ที่จะมาพลิกโฉมวงการซึ่งมีกำหนดเปิดตัวภายในปี 2567 ด้วยแอปพลิเคชัน AI และระบบคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูงจะปล่อยความร้อนในปริมาณที่สูงกว่า รวมถึงหลายองค์กรต่างเริ่มหันมาใช้โซลูชันการระบายความร้อนด้วยของเหลวมากขึ้น เนื่องจากเป็นตัวเลือกการทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม

ตัวเร่งความเร็ว Intel Gaudi3 AI จะใช้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวและระบายความร้อนด้วยอากาศโดยมีโครงสร้างพื้นฐานการระบายความร้อนแบบปั้มสองเฟส (P2P) ของเวอร์ทีฟรองรับ นอกจากนี้โซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลวได้รับการทดสอบด้วยกำลังเร่งสูงสุด 160kW โดยใช้น้ำในโรงงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 17°C ถึง 45°C (62.6°F ถึง 113°F) และโซลูชันระบายความร้อนด้วยอากาศได้รับการทดสอบด้วยโหลดความร้อนสูงสุด 40kW ซึ่งสามารถนำไปใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 35°C (95°F) ได้ และด้วยการใช้โซลูชันการทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น P2P โดยตรงที่มีแรงดันปานกลาง ลูกค้าจะสามารถนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (heat reuse) ทำความเย็นด้วยน้ำอุ่น ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบอิสระ และลดค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำ (WUE) และต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมด (TCO) 

คุณ John Niemann รองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจระบายความร้อนระดับโลกแห่งเวอร์ทีฟกล่าวว่า “ตัวเร่งความเร็ว Intel Gaudi3 AI นับเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่มาจากความร่วมมือระหว่าง เวอร์ทีฟและ Intel โดยเรายังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนด้วยของเหลวอย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยสนับสนุนผู้นำเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่  เช่น Intel ได้ นอกจากนี้เรายังช่วยให้ลูกค้าสามารถนำAI ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอีกด้วย” 

ดรDevdatta Kulkarni วิศวกรหลักและหัวหน้าวิศวกรด้านการระบายความร้อนแห่ง Intel ผู้ดูแลโครงการนี้กล่าวว่า “ความต้องการใช้คอมพิวติ้งสำหรับการประมวลผลของ AI ทำให้ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพ ต้นทุน และการประหยัดพลังงานกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อรองรับค่าพลังงานความร้อน TDP และค่าความหนาแน่นความร้อน (Heat Flux) สำหรับตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่  Intel ได้ทำงานร่วมกับ เวอร์ทีฟและพันธมิตรระบบนิเวศอื่น  เพื่อทำให้สามารถใช้งานนวัตกรรมโซลูชันการระบายความร้อนได้ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านความยั่งยืน” 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวของเวอร์ทีฟได้ที่ Vertiv.com พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเร่งความเร็ว Intel Gaudi3 ได้ที่ Habana.ai

Comments

comments