นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AIS Business ในฐานะ “The Most Trusted ICT – Digital Enabler & Accelerator For Business เรามุ่งสนับสนุนความแข็งแกร่งขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึง SMEs ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยครั้งนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลักอย่างธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้แพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เปิดให้ลูกค้าองค์กรของเอไอเอสใช้บริการ “PromptBIZ”  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจของประเทศ  ในการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินขององค์กรให้เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว เพราะสามารถดำเนินการข้ามธนาคารในรูปแบบดิจิทัลได้แบบครบวงจร อีกทั้ง เชื่อมโยงระบบภาษี ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutionsธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ  ส่งเสริมขีดความสามารถทางการเแข่งขันของภาคธุรกิจ ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน  โดยความร่วมมือกับ  AIS Business  ครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ  2 องค์กรชั้นนำของประเทศ  ในการนำระบบ  “PromptBIZ” บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  Krungthai BUSINESS มาเสริมศักยภาพการทำธุรกิจของเอไอเอสและคู่ค้าตลอดซัพพลายเชนให้เป็นระบบดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการข้อมูลเอกสาร ลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนเอกสารทางการค้าจากกระดาษเป็นเอกสารการค้าดิจิทัล อำนวยความสะดวกในการชำระเงินข้ามธนาคารผ่านแพลตฟอร์ม จากเดิมที่ลูกค้าองค์กรของเอไอเอสต้องนำใบแจ้งค่าบริการไปชำระและรับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์บริการ AIS หรือจุดรับวางบิลธุรกิจ สามารถชำระเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังลดเวลาการทำงานของพนักงานในการตรวจสอบความถูกต้อง Reconcile เอกสารทางการค้า และรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม  ตลอดจนสามารถรองรับการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ (Krungthai e-Withholding Tax) โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงต่อยอดการใช้ข้อมูลไปยังธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่น การให้สินเชื่อธุรกิจผ่านบริการ Digital Supply  Chain Finance ซึ่งใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้าบนระบบ PromptBIZ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ช่วยให้คู่ค้าของเอไอเอส โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น บนต้นทุนที่เหมาะสม ป้องกันการใช้ข้อมูลมาขอสินเชื่อซ้ำ (Double Financing) ตอบโจทย์การดำเนินงานของทั้ง 2 องค์กร  ที่มุ่งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Digital Economy

Comments

comments