นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า หน้าที่ของเราที่ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาเราได้นำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะของชาติที่ได้รับจากการประมูลมาพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. พร้อมทั้งได้นำนวัตกรรมอัจฉริยะมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน และการใช้ชีวิตที่สะดวก รวดเร็ว ของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยปัจจุบัน AIS เป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่สูงสุดคือ 1460 MHz ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

โดยล่าสุด AIS ได้ชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ชุดที่ 3 งวด เป็นเงิน 1,881,488,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนายวรุณเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน AIS 5G มีการให้บริการครอบคลุมสูงสุดทั่วประเทศแล้ว โดยเฉพาะคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นโครงข่าย 5G ที่มี Bandwidth กว้างที่สุดของอุตสาหกรรม ก็จะสามารถเสริมแผนการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาAIS ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมโครงข่าย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการพลิกโฉมการทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เสถียรมากขึ้น รองรับการใช้งานได้ในปริมาณมากขึ้น ทำให้ภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูง (Critical application) เช่น Autonomous Robot  รวมถึง บริการที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หรือ Real Time เช่น การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ หรือการผ่าตัดทางไกล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ AIS ที่กำลังก้าวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co”

Comments

comments