กระแส AI ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทำให้องค์กรมุ่งหวังว่า AI จะช่วยแก้ความท้าทายสำคัญ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ ความสามารถล่าสุดของ generative AI ที่สามารถนำเข้าและวิเคราะห์ unstructured data ช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมูลของตนได้มากขึ้น และเกิดความต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดบนคลาวด์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกต่อไป โอเพ่นซอร์ส และโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ จะเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่สามารถรองรับแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย GenAI ได้อย่างไร คุณสุพรรณี อำนาจมงคล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เร้ดแฮท ได้สรุปให้ TelecomLover ตามลำดับดังนี้

 • ภาวะที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะเร่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล และจะตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลาง AI ในภูมิภาคภายในปี 2570
 • วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งยกระดับปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และสร้างผลกระทบทางธุรกิจและสังคมอย่างมหาศาล

 • ตั้งเป้า 48000 ล้านบาทภายในปี 2570 ยุทธศาสตร์เอไอของรัฐบาล เน้นยกระดับจุดยืนของไทยในดัชนีความพร้อมด้านเอไอทั่วโลก โดยมีเป้าหมายทะลุเข้าท็อป 50 จากปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 59 ในปี 2021
 • ธุรกิจในประเทศไทยมีการนำคลาวด์มาใช้มากขึ้น โดยผลสำรวจล่าสุดพบอัตราการนำระบบคลาวด์ส่วนตัว คลาวด์สาธารณะ และไฮบริดมาใช้งานอย่างกว้างขวาง
 • ทางการไทยจัดลำดับความสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก A14 และจะมีการจัดประชุมในหลายกระทรวงช่วงเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อสร้างกรอบสำหรับความก้าวหน้าในด้านนี้

ในการแถลงข่าววันนี้ ลูกค้าคนสำคัญของเร้ดแฮทที่ใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮทไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 2 รายได้แก่ คุณศุภชัย พานิชายุนนท์  หัวหน้าหน่วยธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นส์ AIS และ คุณธวัชชัย เสรีวัฒนพงษ์ General Manager, Digital Efficiency บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ได้ให้ข้อมูลกับ TelecomLover เกี่ยวกลยุทธในการทำ digital transformation พอจะสรุปได้ว่า

คุณศุภชัย พานิชายุนนท์  หัวหน้าหน่วยธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นส์ AIS

ในภาคอุตสาหกรรม : โทรคมนาคม

 • AIS (เอไอเอส) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็น “Cognitive Tech-Co” หรือ องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ดำเนินการธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และดิจิทัลเซอร์วิส AIS มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครอบคลุม ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะต่าง ๆ เทคโนโลยีล้ำสมัย และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและระดับโลกในหลายภาคส่วน
 • AIS ใช้ OpenShift Container Platform เพื่อสร้างโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและส่งมอบบริการสู่ตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น
 • AIS ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Red Hat Enterprise Linux, JBoss, OpenShift, และ Red Hat’s Consulting Services ซึ่งเสริมให้ AIS คงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างฐานความรู้และจุดยืนของ AIS เพื่อความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง
 • AIS ยังคงมองหาการเชื่อมต่อและใช้สมรรถนะของโอเพ่นซอร์สคอมมิวนิตี้ ให้เป็นประโยชน์ในการเสริมแกร่งให้กับวัฒนธรรมของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในของบริษัท และการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

คุณธวัชชัย เสรีวัฒนพงษ์
General Manager, Digital Efficiency
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)

ในภาคอุตสาหกรรม: การดูแลสุขภาพ

 • เอ็น เฮลท์ เป็นบริษัทในเครือ BDMS ที่ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ และธุรกิจโรงพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 80 สาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่โรงพยาบาล และองค์กรด้านสุขภาพของประเทศไทย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ได้แก่ บริการห้องปฏิบัติการขั้นสูง บริการงานปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพสูง การบริหารจัดการผ้าโรงพยาบาลแบบครบวงจร บริการวิศวกรรมการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหารซัพพลายเชน และคลังสินค้า บริการขนส่ง รวมถึงตัวแทนจัดจําหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ที่จะช่วยดูแลผู้คนให้มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
  นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ชื่อว่า N Health กว่า 30 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพดีนั้น ต้องเริ่มที่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของร่างกายเสียก่อน จึงจะวางแผนดูแล รักษา หรือป้องกันได้อย่างเหมาะสม แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • เมื่อปีที่ผ่านมา N Health ได้ดำเนินงานนำร่องที่เน้นการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Equipment Maintenance system) ที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วย OpenShift โดยในปีนี้เราได้ขยายแผนงานในการทำ Hybrid Cloud กับ Modernized Application  เพื่อรองรับการทำงานและ workload ที่ Flexible บนพื้นฐานการลงทุนที่เหมาะสม
 • N Health ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Red Hat Enterprise Linux และ OpenShift เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานอย่างไม่สะดุดบนสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์ N Health ใช้ทั้งระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร และบนคลาวด์ ซึ่ง OpenShift ให้การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นราบรื่น ช่วยให้ N Health มั่นใจว่าจะสามารถโยกย้ายการทำงานข้ามระบบและสามารถปรับขนาดการใช้งานได้ตามต้องการ
 • โซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับองค์กร ช่วยให้ N Health มั่นใจว่าแอปพลิเคชันโปรเจกต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความปลอดภัย

Comments

comments