เอ้ก ดิจิทัล ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสัญชาติไทย โชว์ความสำเร็จธุรกิจ MarTech Solution ใช้ศักยภาพด้าน AI,  แพลตฟอร์ม ดิจิทัล, มีเดียโซลูชัน และทีมผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุน 2พันธมิตรชั้นนำ “ธนาคารออมสิน”  และ “Thai PBS” คว้า 2 รางวัลใหญ่ LINE THAILAND AWARDS 2023 ที่มอบรางวัลให้แก่แบรนด์ที่สร้างผลงานการตลาดยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม LINE โดย “ธนาคารออมสิน” คว้ารางวัล Best Display Ads และ “Thai PBS” คว้ารางวัล Best Sponsored Sticker ตอกย้ำการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับทุกธุรกิจที่พร้อมเป็นผู้ช่วยผลักดันทุกองค์กรให้เติบโตเพิ่มศักยภาพการทำการตลาด และการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่

นางสาวรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการตลาด หรือ MarTech มาใช้ในการทำการตลาด การสื่อสาร และการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค ธุรกิจ MarTech Solution จึงมุ่งใช้ศักยภาพ AI, เทคโนโลยีขั้นสูง, แพลตฟอร์ม ดิจิทัล และมีเดียโซลูชัน มาช่วยองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด การดำเนินงาน การเข้าถึงและเข้าใจลูกค้า รวมถึงเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยหัวใจสำคัญในการให้บริการของเราคือ การผสานพลัง AI กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง การมอบบริการแบบ End-to-End ตั้งแต่วิเคราะห์ภาพรวมตลาด, คู่แข่ง และ Pain Point ธุรกิจของลูกค้า นำดาต้าของลูกค้ามาวิเคราะห์อินไซต์และทำ Segmentation เพื่อวางกลยุทธ์การตลาด หรือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มและมีเดียโซลูชันที่ตอบโจทย์มากที่สุด ปัจจุบันราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารวมกว่า 300 แบรนด์ ล่าสุดให้บริการกับแบรนด์ ‘ธนาคารออมสิน’ และ ‘Thai PBS’เพิ่มศักยภาพการการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม LINE และคว้ารางวัลจากงาน LINE THAILAND AWARDS 2023 ซึ่งจัดโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2023”

ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล Best Display Ads สาขา Finance & Banking สุดยอดแบรนด์แคมเปญโฆษณายอดเยี่ยมแห่งปีที่พิจารณาจากยอด Impresstion และยอด Click-Through Rate (CTR) ภาพรวมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2023 โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นบริการทางการเงินควบคู่กับภารกิจช่วยเหลือสังคมผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและมีความหลากหลายเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอาชีพ สำหรับโจทย์หลักของทางธนาคารคือ ต้องการสร้างการรับรู้เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อผลสำเร็จในการผลักดัน กระตุ้นรายได้แก่ธนาคาร โดยธนาคารฯ จะมีการมอบนโยบายอย่างชัดเจนจากผู้บริหาร มีการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้ง Offline และ Online มีทีม Media ทีมผลิตคอนเทนต์ และทีม Marketing ที่ซัปพอร์ตทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ ตลอดจนการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ที่ต้องทำควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และธนาคารฯ ก็มีความท้าทายในการสร้างความสำเร็จในแง่ของการสื่อสารโดยมีการพิจารณาช่องทางที่มี Performance สูงในทุกแพลตฟอร์ม มีการศึกษาช่องทางใหม่ ๆ และปรับคอนเทนต์ในการสื่อสารให้ทันต่อยุคปัจจุบันและเตรียมพร้อมในการแข่งขันเชิงรุกในตลาดสถาบันการเงินตลอดเวลา ซึ่งธนาคารออมสินและเอ้ก ดิจิทัลได้ร่วมกันวางกลยุทธ์การสื่อสารและการโฆษณาที่เน้นในการกำหนด Placement ที่มีประสิทธิภาพ มีการอัปเดตเทรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ พร้อมร่วมกันวางแผนและวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกใช้แพลตฟอร์ม LINE TODAY เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานทั่วประเทศใช้ในการหาข้อมูล สื่อสาร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์และวางกำหนดวัน-เวลาที่เหมาะสมในการเปิดตัวและโปรโมตแคมเปญ เพื่อดึงดูดความสนใจและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากที่สุด ตลอดจนติดตามและประเมินผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถสร้างสถิติการเข้าถึงและอัตราการคลิกโฆษณารวมตลอดทั้งปีสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจธนาคาร

Thai PBS ได้รับรางวัล Best Sponsored Stickers สาขา Public Sector สุดยอดแบรนด์สร้างสรรค์สติกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่ม Public Sector จากสติกเกอร์ชุด ‘Thai PBS Nok Gang’ ด้วยยอดดาวน์โหลดและยอดใช้งานสติกเกอร์สูงสุด

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเอ้ก ดิจิทัล ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลที่พร้อมสนับสนุนทุกองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยธุรกิจ MarTech Solution จะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพบริการผ่านการผสานการทำงานของ AI, เทคโนโลยีขั้นสูง, ฐานข้อมูลของลูกค้า และประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางกลยุทธ์และแผนการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ตลอดจนนำเสนอบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้เปิดตัวบริการใหม่ E-LON (EGG LINE Official Notification) โซลูชันส่งข้อความทางเบอร์โทรศัพท์ผ่าน SMS และ LINEที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์ ช่วยยกระดับการสื่อสารเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องมากถึง 80-90% ทำให้การส่งสื่อสารมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร มีความปลอดภัยสูง ด้วยฟังก์ชันยืนยันตัวตนผู้ส่ง โดยจาก Use Case ธุรกิจที่ใช้ E-LON สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยประหยัดต้นทุนทางธุรกิจมากกว่า 30%” นางสาวรัฐธีร์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.eggdigital.com/ หรือ โทร. 02-020-2364

#เอ้กดิจิทัล #EGGDigital # MarTechSolution #AscendGroup #AscendCommerce

 

Comments

comments