เทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ เร้ดแฮทเชื่อว่านวัตกรรมจะพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น AI อย่างไร ณ จุดไหน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด AI เป็นตัวเร่งที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อศักยภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของประเทศไทย และหนึ่งในห้ากลยุทธ์ที่บรรจุใน แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570) คือ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา AI ที่ยั่งยืน” 

ผลการศึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้สำรวจความพร้อมของการใช้ AI ในองค์กรไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ยังพบว่า สถานการณ์การประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรต่าง ๆ นั้น มีการนำ AI ไปใช้ในองค์กรแล้ว 15.2% ในขณะที่ 56.6% กำลังพิจารณาว่าจะนำ AI ไปใช้ จะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา และยังขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่รองรับ AI ให้ตอบสนองทิศทางธุรกิจของแต่ละองค์กรได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รองรับเวิร์กโหลด AI/ML

โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ใช้งานง่าย สเกลและปรับได้รวดเร็ว คล่องตัว เป็นสิ่งจำเป็น โอเพ่นไฮบริดคลาวด์ คือรากฐานสำคัญที่ใช้รองรับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ เช่น AI/ML แพลตฟอร์มที่เป็นไฮบริดมัลติคลาวด์จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล และนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความคล่องตัวและทำงานร่วมกันได้ในทุกขั้นตอน โดยที่งานแต่ละงานไม่ต้องพึ่งพาการทำงานด้านไอทีมากเกินไป

นอกจากนี้ความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการความเป็นส่วนตัวสูงที่มีอยู่อย่างมหาศาล ไปจนถึงการทำ AI model ที่ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก เป็นข้อแม้สำคัญที่ธุรกิจจะต้องหาโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่สามารถรองรับทรัพยากรจำนวนมหาศาล และทำให้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ทำ AI model มีความปลอดภัยสูง การใช้แพลตฟอร์ม MLOps ที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้เช่น Red Hat OpenShift AI จึงเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ใช้สร้าง ใช้งาน และจัดการแอปพลิเคชัน AI และสามารถรองรับวงจรการใช้งานในการทดลองและทำโมเดล AI/ML ทั้งในระบบภายในองค์กรและบนพับลิคคลาวด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เลือกซอฟต์แวร์ที่ฝังความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย เริ่มต้นจากองค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีความคิดเริ่มต้นว่าจะสร้างซอฟต์แวร์อย่างไรให้เชื่อถือได้ตั้งแต่ต้นจนได้ซอฟต์แวร์ออกมาสู่ตลาด ธุรกิจต่างๆ จะต้องสามารถปรับความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ซัพพลายเชนให้ทันกับวงจรนวัตกรรมได้ โดยรักษาและเพิ่มความไว้วางใจของผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชื่อเสียง การเลิกใช้งานของลูกค้า และการสูญเสียรายได้ ทั้งนี้การปรับใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในระดับความเร็วของการดำเนินงาน ต้องอาศัยความไว้วางใจว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนด มีคุณภาพสูง สร้างด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัตโนมัติ Red Hat Trusted Software Supply Chain เป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยให้สามารถออกแอปพลิเคชันใหม่ได้โดยใช้เวลาน้อยลง พร้อมกับปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ชาญฉลาดด้วยระบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี AI ฝังอยู่เบ็ดเสร็จ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด ช่วยให้องค์กรเพิ่มผลิตผลโดยใช้คนน้อยลงและมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเร้ดแฮทได้ประกาศความพร้อมใช้งานของ Red Hat Ansible Lightspeed with IBM watsonx Code Assistant ซึ่งเป็นบริการ generative AI ที่ช่วยให้องค์กรใช้ระบบอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้น โดยผสาน generative AI และระบบไอทีอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักพัฒนาระบบอัตโนมัติ มีผู้ที่สามารถสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติมากขึ้น และเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับ codebase อัตโนมัติ

Opensource คือแหล่งนวัตกรรม

การเปิดกว้างในทุกด้านจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของโลก องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเรียนรู้และปรับใช้กระบวนการ วิธีการทำงาน และเทคโนโลยี เร้ดแฮทมั่นใจว่าโอเพ่นซอร์สคือแหล่งนวัตกรรม แหล่งของการเรียนรู้ร่วมกัน แหล่งที่ทำให้ทุกคนพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ความรู้จากทั่วโลก เร้ดแฮทคือบริษัทซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมคุณประโยชน์ของการใช้ OpenShift เป็นแพลตฟอร์มหลักในการทำงานกับเวิร์กโหลด AI/ML ช่วยให้ลูกค้าใช้ AI/ML model บนแพลตฟอร์มโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ที่ใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานไอทีอะไรก็ได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงทุนและจะลงทุนเพิ่มความสามารถด้าน AI อย่างต่อเนื่อง เร้ดแฮทมีพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้าน AI/ML มากกว่า 30 รายที่ได้รับการรับรองและใช้งานบน OpenShift ในขณะที่โซลูชันของเร้ดแฮททั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของโอเพ่นซอร์ส AI ก็เป็นนวัตกรรมที่มีต้นกำเนิดจากโอเพ่นซอร์สคอมมิวนิตี้เช่นกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการโซลูชันล้ำสมัยกับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม เช่น ภาคการเงิน โทรคมนาคม ภาคการผลิต ภาคสาธารณสุข ภาครัฐ และภาคพลังงาน เป็นต้น

บทความโดย สุพรรณี อำนาจมงคล ผู้จัดการประจำประเทศไทย เร้ดแฮท

Comments

comments