พลิกวิกฤตขยะ e-Waste สู่โอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์…ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ “e-Waste HACK BKK 2024” ภายใต้ความร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท เอสเค เทส ไทยแลนด์ จำกัด ระดมสมองนวัตกรรุ่นใหม่ แฮ็กไอเดีย สร้างมูลค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ รีไซเคิลชิ้นส่วน e-Waste ต่อยอดเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้จริง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ตอบโจทย์ความท้าทาย ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข รีบฟอร์มทีม ! แล้วมาปล่อยพลังสุดยอดไอเดียกับโครงการ “e-Waste HACK BKK 2024” สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/true_lab

 


นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทค คอมปานีไทยที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มุ่งพัฒนาองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน เราตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เราได้ยกระดับการจัดการ e-Waste ไปอีกขั้น และเป็นครั้งแรกที่จุดประกายการพลิกฟื้นขยะ e-Waste ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เปิดตัวโครงการ “e-Waste HACK BKK 2024” ซึ่งต่อยอดจากโครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ เมื่อปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่นับวันรุนแรงขึ้น ร่วมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ นำขยะ e-Waste มารีไซเคิลและพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้ ทั่วโลกมีมากกว่า 62 ล้านเมตริกตัน ขณะที่ประเทศไทย มีมากถึง 750,000 เมตริกตัน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า พลังของคนรุ่นใหม่จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมจากสุดยอดไอเดีย ส่งมอบอุปกรณ์ใหม่จากชิ้นส่วนขยะ e-Waste ที่คืนคุณค่าสู่สังคม พร้อมสนุกกับการเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

 ทางลัดสู่รั้วคณะวิศวะฯ KMITL ยกทีม! พร้อมทุนการศึกษา

การแข่งขัน “e-Waste HACK BKK 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน  – 14 กันยายน 2567 เปิดโอกาสให้นวัตกรรุ่นใหม่ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่มๆ ละ 3 – 5 คน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำไอเดียมาต่อยอด พัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ครอบคลุม 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษา 2.สิ่งแวดล้อม 3.ความปลอดภัย และ 4.สาธารณสุข ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 2.ระดับอุดมศึกษา ซึ่ง 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Hackathon จะได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะกับทรู แล็บ และ 4 ทีมสุดท้ายในระดับอุดมศึกษา จะได้รับเงินทุนพัฒนานวัตกรรม ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งรางวัลพิเศษในปีนี้ ทุกคนในทีมของประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้สิทธิเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ขณะที่ทุกคนในทีมของประเภทระดับอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเต็มจำนวน สาขาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  KMITL เช่นเดียวกัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/true_lab
#eWastehackbkk #truelab #truelabhackathon #truesustainability

Comments

comments