ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Towards Integrated Digital Platforms for Trade Digitalization ณ ห้อง UN Conference Centre องค์การสหประชาชาติ โดยได้กล่าวถึงบทบาทของ NT ในการทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการระบบ National Single Window  (NSW Operator) ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา NT มีเป้าหมายพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ one stop service ของประเทศที่ได้มาตรฐาน  รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศ รวมถึงธุรกรรมอื่น ๆ ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในปัจจุบัน NSW ของ NT ถือเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยได้ผ่านการประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System) มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) และได้รับการรับรองการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity Management)  จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า NT พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรทุกภาคส่วน ที่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบวันสต็อปเซอร์วิส คล่องตัว พร้อมตอบโจทย์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทุกรูปแบบ

#NT #NTxNSW  #NationalSingleWindow #NSWOperator #OneStopService

Comments

comments