OPPO บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเผยแพร่รายงาน 2023 Sustainability Report เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในรายงานประจำปีฉบับที่สี่ บริษัทเผยความคืบหน้าและแผนระยะยาวสู่ความยั่งยืนด้วยภารกิจ “Technology for Mankind, Kindness for the World”

OPPO มุ่งเน้นไปที่ห้าประเด็นสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ นวัตกรรมอันทรงคุณค่า การปกป้องสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของระบบนิเวศ การดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการดูแลพนักงาน

ในปี 2023 OPPO ได้ให้คำมั่นสัญญาเป็นครั้งแรกว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกภายในปี 2050 โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บริษัทได้แสดงความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนี้แล้ว ตัวอย่างเช่น OPPO ได้ลดการปล่อย CO2 ต่อปีลง 2,819 ตันด้วยแผงโซลาร์เซลล์ และประหยัดได้มากขึ้น 8,947 ตันด้วยการผลิตที่ประหยัดพลังงาน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยการนำพลาสติกออกจากบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลสมาร์ตโฟนเก่า ในปี 2023 อุปกรณ์ประมาณ 1.1 ล้านเครื่องถูกรีไซเคิลผ่านบริการแลกเปลี่ยนในตลาดจีน 

ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก OPPO ยังร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันวิจัย และผู้ใช้ทั่วโลกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในปี 2023 OPPO บริจาคเงินมากกว่า 23.21 ล้านหยวนให้กับมูลนิธิการศึกษาและองค์กรการกุศลเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเยาวชน การเข้าถึงดิจิทัล และโครงการริเริ่มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา OPPO ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้าน AI การเข้าถึง รวมถึงสุขภาพ จนถึงขณะนี้ OPPO ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วมากกว่า 101,000 ฉบับทั่วโลก โดย 91% เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) OPPO อยู่ในอันดับที่ 9 ในจำนวนคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT) ในปี 2023 นับเป็นปีที่ห้าติดต่อกันที่ OPPO อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก ในเดือนธันวาคม 2023 OPPO ได้เปิดตัว AndesGPT ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่รุ่นแรก ซึ่งตามมาด้วยการเข้าสู่ยุคของ AI Phone อย่างเป็นทางการ และความมุ่งมั่นในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง AI Phone ได้ นอกจากนี้ OPPO ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อกำหนดอนาคตของความยั่งยืน ด้วยการเปิดตัว OPPO Inspiration Challenge ซึ่งเรียกร้องให้มีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมภายใต้“Inspiration for People” และ “Inspiration for the Planet” OPPO มุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมเหล่านี้มาสู่ชีวิต

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความยั่งยืน OPPO จะยังคงใช้พลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างโลกที่ดีกว่าด้วยความพยายามร่วมกันของเหล่าพันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางความยั่งยืนของ OPPO ประจำปี 2023 โปรดดูได้ที่

https://www.oppo.com/content/dam/oppo/common/mkt/footer/2023-OPPO-Sustainability-Report-CN.pdf

 

Comments

comments