วันนี้ Vertiv (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญและโซลูชันด้านความต่อเนื่อง ได้เผยแพร่รายงานด้านความรับผิดชอบของธุรกิจประจำปี 2566 ซึ่งรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในประเด็นที่น่าสนใจและนำเสนอแผนงาน “One Vertiv, One World” ของบริษัทเพื่อพัฒนาแนวทางพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มีความปลอดภัย และอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายได้ รวมถึงดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ
ในปี 2566 Vertiv ได้ปรับวิสัยทัศน์เพื่อให้มีแนวทางที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมาโดยตลอดโดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และระบบที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ บุคลากร ผู้คนที่อาศัยอยู่แวดล้อม จริยธรรมในห่วงโซ่อุปทาน และการกำกับดูแล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของวงการเทคโนโลยีและดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิทัศน์ด้านพลังงานทั่วโลก แผนงาน “One Vertiv, One World” จะเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถแสวงหาการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ ชุมชนที่ให้บริการได้
คุณ Giordano Albertazzi ซีอีโอของ Vertiv กล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองโลกและเป็นบรรษัทที่ดีที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ลูกค้าทุกคนของเราบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของตนเอง มากกว่านั้นด้วยมีความต้องการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก  Vertiv จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับการใช้งาน AI ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง”
โดยในรายงานปี 2566 ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและการดำเนินงานอันสำคัญไว้ดังต่อไปนี้
  • การนำเสนอโซลูชันทำความเย็นด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงและสารทำความเย็นที่อาจก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้า Vertiv พัฒนาโครงการด้าน AI ของตน พร้อมทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
  • การเข้าซื้อกิจการบริษัท CoolTera Ltd. (CoolTera) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผลิตโซลูชันการระบายความร้อนด้วยของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนำความเชี่ยวชาญ การควบคุม และระบบการทำความเย็นชั้นสูงมาเพิ่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการระบายความร้อนที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วของ Vertiv
  • การเปิดตัวระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) แบบใหม่พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ให้การจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคที่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลา เอื้อให้ลูกค้าดำเนินงานได้อย่างยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพึ่งพาแหล่งพลังงานทางเลือกแบบกระจายตัวมากขึ้น เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและรักษาความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ โซลูชันไมโครกริดยังได้รับการเปิดตัวที่โรงงาน Vertiv ในเดลาแวร์ รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นศูนย์ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Center) ด้วย โดยใช้ประโยชน์จากทั้งแผงโซลาร์เซลล์และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่จะจัดหาพลังงานให้กับการดำเนินงานของ Vertiv และดำเนินการเป็นสนามทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานของโซลูชันการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับลูกค้าที่ลดลง
  • การเปิดตัว Vertiv™ TimberMod™ ซึ่งใช้ไม้จำนวนมากในการสร้างส่วนประกอบโครงสร้างหลักแทนเหล็กสำหรับโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์โมดูลาร์สำเร็จรูป (PFM) เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกเหล็กชนิดอื่น ๆ 
  • คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับความยั่งยืนของดาต้าเซ็นเตอร์พร้อมสถิติที่อัปเดตและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของ Vertiv และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
  • รายงานความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ Vertiv ในการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลักของบริษัท และปรับปรุงกระบวนการเพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การสร้างและการรีไซเคิลของเสีย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานในเมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโกที่สามารถลดการใช้น้ำประปาในเมืองโดยการรวบรวมน้ำจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการทำความเย็นในโรงงานและเปลี่ยนให้เป็นน้ำที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น ๆ 
  • ตัวอย่างวิธีที่ Vertiv สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มคนที่เราให้บริการ
  • รายงานเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Vertiv ในเรื่องจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำในด้านโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบเกี่ยวกับแร่ สิทธิมนุษยชน และสภาพแรงงาน
คุณ Paul Churchill รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Vertiv Asia กล่าวว่า “เราเล็งเห็นการลงทุนครั้งสำคัญเพื่อพัฒนาโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งเอเชียโดยมีรัฐบาลคอยผลักดันอย่างจริงจัง Vertiv จึงมุ่งมั่นดูแลลูกค้าของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ โดยสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืนทางธุรกิจ ตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพขั้นสูงคือการร่วมมือกับ Singapore Tropical Data Center Testbed ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำความเย็นที่มีรายละเอียดเฉพาะของดาต้าเซ็นเตอร์มในเขตร้อน โดยเป็นแผนงานที่ส่งเสริมให้ทุกคนในอุตสาหกรรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม นับว่าแผนงาน ‘One Vertiv, One World’ เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเราเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการมอบตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและความเย็นที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งสานต่อความพยายามในฐานะบริษัทที่ส่งเสริมหลักการของความซื่อสัตย์และการดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล”

Comments

comments