พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้ในทุกขั้นตอนอย่างอัตโนมัติ โดยแถลงการณ์ส่วนหนึ่งได้มีการแนะนำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะแบบใหม่ 3 ระบบ ที่ผสานขุมพลังแห่ง GenAI (Generative AI) เข้ากับชุดเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความแม่นยำสูง ได้แก่ Strata Copilot ไฟร์วอลล์แพลตฟอร์ม,  Prisma® Cloud Copilot คลาวด์แพลตฟอร์ม และ Cortex® Copilot แพลตฟอร์มสำหรับศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ที่ทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียวกับแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Precision AI ที่ช่วยลดภาระอันซับซ้อนในแต่ละวัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ทีมรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหนือชั้น

ลี คลาริช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า “เมื่อ GenAI เป็นที่รู้จักในกระแสหลัก เราจึงมีวิสัยทัศน์ว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมืออันน่าอัศจรรย์ที่จะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทำงานได้เอง เราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้ทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่การตอบคำถามทั่วไป และน่าจะใช้ในการสั่งงานได้ด้วย ดังนั้นเราจึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมเพื่อทำให้ปณิธานที่ว่าเป็นจริงพร้อมเสริมว่า “เมื่อผสาน GenAI เข้ากับเทคโนโลยีสำคัญด้านอื่นๆ ก็ทำให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถจัดการงานได้เอง นี่เป็นก้าวแรกในการทำให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริง โดยมีตัวช่วยสำคัญก็คือ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย Precision AI ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้อย่างก้าวกระโดด”

GenAI เป็นเทคโนโลยีแห่งความหวังที่สามารถใช้จัดการกับงานด้านความปลอดภัยเฉพาะทาง ภายใต้การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสำคัญด้านอื่นๆ เช่น ระบบอัตโนมัติแบบพร้อมใช้ แมชีนเลิร์นนิง มาตรการจำกัดขอบเขตการเรียนรู้ของระบบ และการปรับจูนโมเดล เป็นต้น ทั้งนี้ Precision AI เป็นนวัตกรรมด้าน AI ภายใต้สิทธิบัตรของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ที่ผสาน GenAI เข้ากับแมชีนเลิร์นนิง (ML) และดีปเลิร์นนิง (DL) จนได้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลรอบด้าน และมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริง

“Generative AI จะช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการสื่อสารด้วยภาษาทั่วไปสกอต โมเซอร์ รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ Sabre กล่าว “ซึ่งทำให้สมาชิกในทีมอีกหลายคนสามารถดึงข้อมูลการทำงานจากไฟร์วอลล์และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทั้งหมดออกมาได้อย่างสะดวกภายใต้อินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติ เรียกว่ามีประโยชน์อย่างมากในการรับมือกับภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น”

Strata Copilot, Prisma Cloud Copilot และ Cortex Copilot ใช้ขุมพลังและความเรียบง่ายของภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ทำให้สามารถค้นหา เข้าใจสถานการณ์ และยับยั้งภัยคุกคามก่อนที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเครือข่าย คลาวด์ และการดูแลรักษาความปลอดภัยของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์เหล่านี้ จะคอยช่วยแนะนำนักวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในงานแต่ละวัน ทำให้การสืบสวนอุบัติการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าจะนำหน้าภัยคุกคามใหม่ๆ และรับมือได้ในเชิงรุก

การผสานการทำงานของผู้ช่วยอัจฉริยะภายใต้แพลตฟอร์มของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์:

 • Strata Copilot ทำงานกับแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย ติดตั้งใช้งานได้ทั้งกับ SASE และ NGFW โดยเรียกใช้งานได้ผ่าน Strata Cloud Manager
 • Prisma Cloud Copilot ทำงานร่วมกับ Prisma Cloud ได้ทุกส่วน รองรับแพลตฟอร์ม Code to Cloud™ ช่วยจัดลำดับความเสี่ยง บรรเทาสถานการณ์ ตลอดจนการตรวจสอบและรายงานด้านภัยคุกคาม
 • Cortex Copilot ทำงานผ่านแพลตฟอร์ม Cortex XSIAM® ทำให้ศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ SOC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ มีวิสัยทัศน์ในการนำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่เรียนรู้ได้เองมาใช้งาน ทุกการโต้ตอบกับระบบจะยิ่งทำให้ระบบผู้ช่วยดังกล่าวชาญฉลาดยิ่งขึ้น ทั้งหมดก็เพื่อเดินหน้าสู่การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แบบอัตโนมัติ ที่จะทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยทำงานได้เร็วขึ้น ภายใต้องค์ความรู้และข้อมูลที่แม่นยำขึ้น โดยระบบผู้ช่วยดังกล่าวจะทำหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้

 • ตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมระบบของคุณ
 • สำรวจและแสดงกิจกรรมจากแอป ผู้ใช้ และภัยคุกคามในรูปแบบภาพ
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระบบของคุณได้อย่างเจาะจง
 • ช่วยแนะนำการกำหนดค่าระบบให้เหมาะสมที่สุด
 • ค้นหารายละเอียดของสัญญาณบ่งชี้ปัญหา (IoC) (เช่น ที่อยู่ IP, FQDN, URL, โดเมน, แฮช ฯลฯ)
 • ประเมินผลกระทบและขอบเขตของภัยคุกคามหรือ CVE
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาอันซับซ้อนได้ด้วยการสั่งงานผ่านภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
 • ช่วยแนะนำการเข้าถึงและเรียกใช้คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
 • ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือก่อนปัญหาลุกลาม พร้อมเก็บรายละเอียดปัญหาได้โดยอัตโนมัติ

ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะใหม่ของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ที่ขับเคลื่อนด้วย Precision AI พร้อมใช้งานแล้วในรุ่นทดลองใช้ในวงจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะเข้ามาพลิกโฉมการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่ลูกค้าต้องเผชิญได้จากบทความนี้

ติดตามข่าวสารจากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ได้ทาง X (ชื่อเดิม คือ Twitter), LinkedIn, Facebook และ Instagram

 

เกี่ยวกับพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก เราคิดค้นเครื่องมือเพื่อก้าวนำภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างวางใจ เรามีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งอนาคตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลายพันรายทั่วโลกในทุกกลุ่มธุรกิจ แพลตฟอร์มและบริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อันดับหนึ่งของเราได้รับความร่วมมือจากระบบความกรองด้านภัยคุกคามระดับแนวหน้าของวงการและเสริมปราการด้วยระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุด เราพร้อมช่วยดูแลให้แต่ละวันเป็นวันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเดินหน้าสู่องค์กรแบบซีโรทรัสต์ การรับมือกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย หรือการร่วมมือเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในใจของลูกค้า

พวกเราที่พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ มุ่งมั่นแสวงหาบุคลากรมือหนึ่งเพื่อทำให้พันธกิจของเราเป็นจริง และเราภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทในฝันด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การันตีโดยรางวัลต่างๆ อาทิ ที่ทำงานอันเป็นที่รักมากที่สุดของ Newsweek (2023, 2022, 2021), ดัชนีความเท่าเทียมของผู้ทุพพลภาพ 100 คะแนน (2023, 2022) และสุดยอดสถานที่ทำงานที่ให้ความเท่าเทียมด้าน LGBTQ+ ของ HRC (2022) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.paloaltonetworks.com

Comments

comments