TikTok Shop โซลูชันอีคอมเมิร์ซชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) สานต่อพันธกิจสำคัญ 3 ด้านที่มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เพื่อปลดล็อกโอกาสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) ขยายศักยภาพการเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และ 3) สร้าง Community เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่ Smart Economy โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ TikTok Shop ตั้งเป้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำตลาดดิจิทัลรับเทรนด์ Shoppertainment แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ราย ภายในปี 2567 ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ MSME ปี 2566 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยปัจจุบันกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ SMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกว่า 6.1 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 35.2 % ของ GDP ประเทศ สะท้อนให้เห็นความสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Economy ที่ SMEs ไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญยิ่งขึ้นหากได้รับการเรียนรู้และเพิ่มพูลทักษะใหม่ ๆ ให้ทันโลกอยู่ตลอดเวลา

TikTok Shop คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านและต้องปรับตัวรับมือกับพฤติกรรมการ Shopping ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม มุ่งสู่ Live Commerce ตามเทรนด์ Shoppertainment สามารถใช้ TikTok Shop เป็นช่องทางเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ ซึ่ง TikTok Shop ได้รวบรวมองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไว้มากมายใน TikTok Shop Academy เป็นโอกาสของธุรกิจ

ข้อมูลจากรายงาน The TikTok Effect: Accelerating Southeast Asia’s Businesses, Education and Community Report เผยว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) มีรายได้เพิ่มเกือบ 50% จากการจำหน่ายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม TikTok นับเป็นโอกาสสำคัญของ SMEs ไทย ที่ต้องเร่งกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะใหม่ ๆ อาทิ การ Live บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูล TikTok Live ของคนไทยที่เผยว่าในปี 2566 มีครีเอเตอร์ไทยไลฟ์บนแพลตฟอร์มถึง 7 แสนรายต่อเดือน

ปี 2566 TikTok ประกาศลงทุน 12.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้งานกว่า 325 ล้านรายทั่ว SEA ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนธุรกิจ SMB กว่า 120,000 ราย โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ DBD ถือเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จ ผ่านโครงการ UpSkill หลากหลายรูปแบบร่วมกับ DBD

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “TikTok เป็นหนึ่งในพันธมิตรแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำคัญของ DBD ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก TikTok ในการมาช่วยโปรโมทโครงการ พัฒนาทักษะ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ในแบบShoppertainment ที่สร้างความบันเทิงผ่านการ Live ขายสินค้าไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือล่าสุดครั้งนี้ ตอกย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในขั้นต่อไปในปีนี้ ที่เราจะเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น ผ่านเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยผนวกรวมเข้ากับ 2 โครงการหลักที่กรมฯ ได้ดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ร่วมกับ TikTok ได้แก่โครงการ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก และ Online Marketing Genius (OMG) ที่กรมฯ จัดมาครบ 4 ครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าออนไลน์และผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 ราย

“สำหรับคอร์สอบรมจะเน้นการปูพื้นฐานการทำตลาดบน TikTok Shop พร้อมเคล็ดลับ การ LIVE แบบมืออาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการ พัฒนาและจำหน่ายสินค้าชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการในชุมชนมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน” นางอรมน กล่าวเพิ่มเติม

นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “TikTok มุ่งมั่นสนับสนุน Smart Economy ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยยึดแนวคิด TikTok for Smart Economy, Smart People, and Smart Environment เราร่วมมือกับ DBD มาตั้งแต่ปี 2565 เพื่อ UpSkill ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ ให้แก่ SMEs และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ SMEs มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้แพลตฟอร์ม TikTok Shop อย่างสร้างสรรค์และเต็มประสิทธิภาพ การลงนาม MoU วันนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดัน SMEs ไทยให้เติบโตบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop และแข่งขันได้ในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

“เราขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดอาวุธและเพิ่มสปีดการเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ประกอบการผ่านการสร้างช่องทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ภายใต้ความร่วมมือนี้ เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มทักษะให้แก่เอสเอ็มอีทั้งสิ้น 7,000 ราย ตลอดระยะเวลาความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2567” นางชนิดากล่าวเสริม

ปัจจุบันมีสินค้า SMEs จำนวนมาก จำหน่ายอยู่บน TikTok Shop จากการดำเนินโครงการร่วมกันในระยะแรก และนอกจากการมอบทักษะดิจิทัลแล้วTikTok Shop ยังให้เครดิตการโฆษณามูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท) ให้กับ DBD และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ กับ SMEs อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดอบรม Live Streaming โดยชวน SMEs ไทย 10 ราย ได้แก่ B-Garlic กระเทียมดำ, Petsmile By Dr.patty55, พี่เน่ โอเรียนทอล คอฟฟี่, Pick Me Please, Sawadee Farm, ฟ้าก็อตซิลล๊าา, teyasogood, Hugvillages, mohhomphrae, Roy’s Delivery มา Live ขายของร่วมกับเหล่า 2 TikTok Creators คือ คุณลอเรน (jirawatvongdilokv) และคุณเอื้อ (aueaim888) เรียนรู้ทักษะและรับประสบการณ์จริงในการ Live ให้ปัง ผ่านช่อง TikTokShop_TH

และตั้งแต่ 12-30 มิถุนายน 2567 TikTok Shop ยังได้จัดแคมเปญพิเศษ TikTok Shop l DBD SME ไทย น่าใช้น่าช้อป โดยมอบส่วนลด 30% ลดสูงสุด 1,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สนับสนุนสินค้า SMEs ไทย พร้อมรับความคุ้มค่าเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ TikTok

TikTok คือแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก พันธกิจของ TikTok คือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน TikTok มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแองเจลิสและสิงคโปร์ และสำนักงานสาขาอื่น ๆ ได้แก่ นิวยอร์ค ลอนดอน ดับลิน ปารีส เบอร์ลิน ดูไบ จาการ์ตา โซล และโตเกียว

Comments

comments