ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ),  ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา  กรรมการตรวจสอบและธรรมมาภิบาล บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS พร้อมด้วย คุณซังโดลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโซลูชั่น บินลัดฟ้าสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือในการพัฒนาโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (LLM) ที่ล้ำสมัยบนแพลตฟอร์ม Generative AI ร่วมกับ เคที เทเลคอม (KT Telecom) บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของเกาหลีใต้

ซึ่งจากการพบกันครั้งนี้ ทาง KT ได้รายงานผลการพัฒนา Large Language Model (LLM) ในส่วนของ JTS English PLM ได้ผลลัพธ์โดยรวมดีกว่า ChatGPT 3.5 ถึง 10% จากการทดสอบ English H6 (การทดสอบ LLM ตามมาตรฐานโลก) และการทดสอบครั้งต่อไปสำหรับ JTS Thai PLM จะเป็นปลายเดือนกันยายนตามลำดับ จากนั้นจะเป็นการพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในปลายเดือนตุลาคม 2567 และมีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต

ส่วนการทดสอบและการสาธิต  JTS Studio  ประสบความเร็จเช่นกัน โดย JTS Studio จะเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาสำหรับการใช้งาน LLM ภายในองค์กรของ JAS GROUP   ซึ่งในอนาคตคู่ค้าทางธุรกิจขององค์กรยังสามารถใช้งาน LLM ที่ทาง JTS พัฒนาอยู่ได้เช่นกัน โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถบูรณาการ Generative AI เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เพื่อการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรของลูกค้าอย่างดีเยี่ยมต่อไป

ทั้งนี้ JTS พร้อมประกาศความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Generative AI ในประเทศไทย เพื่อสร้างกกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์พึ่งพาตนเอง (Sovereign AI) และตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิก 10 ล้านราย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

 

 

Comments

comments