รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 ของรีเล็กซ์ โซลูชันส์เปิดเผยความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความสำเร็จในการลดปัญหาขยะอาหารเพิ่มเติมได้ถึง 27% เมื่อเทียบปีต่อปี 

รีเล็กซ์ โซลูชันส์ ผู้ให้บริการโซลูชันการวางแผนด้านซัพพลายเชนและระบบค้าปลีกแบบรวมศูนย์ ได้ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืนประจำปี โดยระบุถึงการใช้เทคโนโลยีการวางแผนด้านค้าปลีกและซัพพลายเชนขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดปริมาณขยะอาหารทั่วโลกเมื่อปี 2566 ได้ถึงราว 280 ล้านกิโลกรัม

รายงานความยั่งยืนประจำปีของรีเล็กซ์เปิดเผยรายละเอียดว่าบริษัทช่วยเหลือลูกค้าปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ความต้องการสินค้า ตลอดจนการปรับปรุงการวางแผนด้านซัพพลายเชนเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ลดปริมาณขยะ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และท้ายสุดส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผลกำไรของลูกค้า

ทุกปี อาหารราว 1 ใน 3 ของโลกต้องกลายเป็นขยะอาหาร ทำให้บริษัทจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์และจัดการกับต้นเหตุของขยะอาหารในทุกส่วนของซัพพลายเชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปัญหาการเน่าเสีย

รีเล็กซ์ช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าและใช้ระบบการวางแผนซัพพลายเชนขั้นสูง ทำให้ปริมาณขยะที่เกิดจากสินค้าเน่าเสียที่จำหน่ายไม่ทันมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สมมูลได้ถึง 950,000 ตัน ความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ต้องการลดขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

นอกจากนี้พบว่า อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้ารีเล็กซ์ราว 70-90% เกิดจากสินค้าที่นำมาจำหน่าย ดังนั้นรีเล็กซ์จึงพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินสถานการณ์และทำความเข้าใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้นได้ เช่นนี้ด้วยการรวมตัวชี้วัดก๊าซเรือนกระจกเข้ากับโซลูชันการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผนกระจายสินค้าที่คำนึงถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซ รีเล็กซ์จึงสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจด้านความยั่งยืนโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

สวานเต กูเธ หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของรีเล็กซ์กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา รีเล็กซ์ได้เดินหน้าตามความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนทั่วโลกของเรา” พร้อมกล่าวต่อว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือลูกค้าในการลดปริมาณขยะอาหารราวกว่า 280 ล้านกิโลกรัมทั่วโลกในปี 2566 และประสบความสำเร็จในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพรินต์ของสินค้าที่นำมาจำหน่าย”

ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม รีเล็กซ์มีความตั้งใจที่จะชดเชยการปล่อยก๊าซทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและในแวลูเชนทุกปีตามขอบเขตที่ 1 2 และ 3 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กร โดยเมื่อปี 2566 รีเล็กซ์ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 14% แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

รีเล็กซ์ให้ความสำคัญต่อการเดินหน้ายกระดับโซลูชันของเราให้ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า รวมถึงการช่วยสนับสนุนภารกิจด้านความยั่งยืน และปรับปรุงการดำเนินงานของเราให้เกิดความยั่งยืนสืบไป” โจฮานนา สมารอส ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของรีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าว “ที่ผ่านมาเรามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่เราก็ตระหนักดีว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกล เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม แสวงหาความร่วมมือ และยกระดับภารกิจด้านความยั่งยืนของเราต่อไป”

อ่านรายงานความยั่งยืนของรีเล็กซ์ โซลูชันส์ ประจำปี 2567 ได้ที่นี่

Comments

comments