ดีป้า-ดีแทค จับมือพัฒนาระบบแจ้งพิกัดเพิ่มความแม่นยำ

  • ลดข้อจำกัดเทคโนโลยีแบบเดิมในการระบุตำแหน่ง พร้อมลุยนำร่องสมาร์ทซิตี้ 7 จังหวัด
  • แม่นยำสูงสามารถพัฒนาสู่นวัตกรรมบริการโดรนขนส่งแห่งอนาคต
  • ระบบพิกัด GNSS RTK จะแสดงผลตำแหน่งค่าภูมิศาสตร์ชุดข้อมูลใหม่แม่นยำ

26 กันยายน 2561 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)และดีแทคลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบแจ้งพิกัด แบบGNSS RTK (Real-time kinematic for improving accuracy on positioning of Global Navigation Satellite System)  ซึ่งเป็นระบบที่นำไปประยุกต์ใช้งานดิจิทัล ในการระบุพิกัดสถานที่ต่างๆ และตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูงมาก ลดข้อผิดพลาดด้วยสัญญาณเชื่อมต่อจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม ให้แม่นยำได้ถึงระดับเซนติเมตร

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ที่ผ่านมาบริการที่ใช้งานค้นหาตำแหน่งสถานที่เชื่อมโยงพิกัดจากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆ จะมีค่าผิดพลาดในการระบุตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบละติจูดและลองจิจูด (Latitude/Longitude) ด้วยข้อจำกัดเทคโนโลยีแบบเดิมมีค่าความคลาดเคลื่อนได้มากถึง 5-10 เมตร จึงทำให้เกิดผลเสียในการใช้แผนที่นำทาง หรือระบุจุดหมายสถานที่ได้ไม่แม่นยำ ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และดีแทคจึงได้ร่วมมือกันปรับปรุงข้อผิดพลาดในการระบุตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพัฒนาสู่พื้นฐานความแม่นยำต่อระบบภูมิสารสนเทศ หรือค่าความถูกต้องของพิกัดต่างๆ ทั้งในแบบอาคาร สถานที่ หรือวัตถุเคลื่อนที่เช่นพาหนะ หรือสินค้าที่กำลังถูกขนส่งไปจุดหมาย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาพื้นฐานในรูปแบบที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะทำให้การแจ้งพิกัดทำได้แม่นยำโดยมีค่าผิดพลาดเพียงระดับเซนติเมตรเท่านั้น”

ทั้งนี้ ในบางประเทศได้นำหลักการดังกล่าวสู่การออกโฉนดที่ดินในรูปแบบ 3 มิติ จากการใช้ระบบโครงข่ายรังวัด ตัวอย่างเช่น อาคารที่พักแบบคอนโดมิเนียมที่มีหลายชั้นให้กับผู้ถือครองห้องชุดได้   ดังนั้นการเข้าร่วมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนี้นับได้ว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย

ในอนาคตจากความแม่นยำของการระบุตำแหน่งด้วยเทคโนโลยี GNSS RTK โดยเฉพาะใน ยุค 5G จะทำให้สามารถพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือบริการใหม่ เช่น การใช้โดรนขนส่งสินค้าทางอากาศไปให้จุดหมายหรือผู้รับที่แม่นยำ หรือการใช้งานของเกษตรกรรมแนวใหม่ เช่น สามารถใช้โดรนในการฉีดยาควบคุมแมลงได้ถึงระดับเฉพาะต้นในแปลงเพราะปลูก

ความร่วมมือระหว่างดีป้าและดีแทคดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมได้อย่างไม่จำกัด เช่น การใช้แผนที่ค้นหาตำแหน่งจากสมาร์ทโฟนจะทำได้แม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้น หรือการใช้ระบบ GPS ติดตามยานยนต์ จะระบุตำแหน่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยดีป้าจะมีหน้าที่หลักในการจัดทีมทดสอบและพัฒนาระบบการให้บริการค่าปรับแก้พิกัด GNSS RTK เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางด้านการให้บริการเชิงตำแหน่ง (location based services) และทางดีแทคจะสนับสนุนพื้นที่เสาสัญญาณในโครงการเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับและส่งค่าปรับแก้ GNSS RTK เชื่อมต่อกับระบบผ่านดาวเทียม ตลอดจนเข้าร่วมทดสอบติดตามผลตลอดทั้งโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าว จะเริ่มทดลองปรับปรุงค่าส่งสัญญาณพิกัดในสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะ ของไทยทั้ง 7 จังหวัด เช่น กทม ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง เพราะสมาร์ทซิตี้เป็นเมืองที่ใช้นำร่องในการทดลองใช้งานดิจิทัลรูปแบบใหม่ จึงต้องใช้ความแม่นยำสูงในการแสดงชุดข้อมูลพิกัด ดีแทคเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะทำให้สามารถพัฒนาโซลูชั่นส์ผนวกกับระบบโมบายล์อินเทอร์เน็ตยุคใหม่อย่าง 4G TDD 2300 MHz และ 5G เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่อย่างยานยนต์ไร้คนขับ ที่จะมีการทดสอบการใช้งานในดิจิทัลปาร์ค โดยดีแทคยังมีแผนการนำข้อมูลพิกัดที่แม่นยำมากนี้ มาพัฒนาสู่บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกด้วย

 

บรรยายภาพ: ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างดีป้าและดีแทค โดยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และนายราจีฟ บาวา (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อทดสอบและพัฒนาระบบการให้บริการค่าปรับแก้พิกัดระบบGNSS RTK (Real-time kinematic for improving accuracy on positioning of Global Navigation Satellite System)  ที่ใช้งานระบุพิกัดสถานที่ต่างๆ และตำแหน่งให้แน่นอนเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยสัญญาณจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และดาวเทียม โดยมีดร.ภาสกร ประถมบุตร (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ ดีป้า และ นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานภาครัฐ ดีแทค ร่วมเป็นสักขีพยาน งานดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Comments

comments