บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยทีมงานนวัตกรจากทรู อินโนเวชั่น โชว์ความสำเร็จในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศเรื่องนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดรับ 4 รางวัล จากเวทีการประกวด “International Invention & Innovation in Canada 2018” (iCAN 2018) ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งจัดโดยสมาคม Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ที่มีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 400 ผลงาน จาก 42 ประเทศ ทุกทวีปทั่วโลก

 

 

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ กลุ่มทรู ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม โดยได้รับรางวัลระดับองค์กร Special Innovator รวมถึงอีก 3 รางวัลผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมไทย โดยสามารถคว้า 1 รางวัลเหรียญทอง จากผลงานช่วยปลูก แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ทั้ง “ช่วยคิด” – รายงานสภาพดินฟ้าอากาศแบบเรียลไทม์ รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ  เช่น ศัตรูพืช และโรคระบาด “ช่วยทำ” – ระบบแนะนำการเพาะปลูกจากฐานความรู้ และบันทึกกิจกรรมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ผลการเพาะปลูก พร้อมรวบรวมแหล่งซัพพลายเออร์ที่ให้บริการเช่า ซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนช่องทางขอความช่วยเหลือด้านแรงงาน และ “ช่วยขาย” – ทำการประมาณบัญชีการเพาะปลูกทั้งรายรับ รายจ่าย และรายได้คงเหลือ รวมถึงแสดงข้อมูลแหล่งรับซื้อผลผลิต พร้อมราคาอ้างอิงตลาด ซึ่งผลงานดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ได้อย่างเต็มตัว

 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับอีก 2 รางวัลเหรียญเงิน จาก 2 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่

  1. Smart Adventure  ระบบเตือนจากกล้องอัจฉริยะที่จับความเคลื่อนไหวของช้างป่าตามแนวตะเข็บป่า โดยทันทีที่ช้างรุกล้ำพื้นที่ของชาวไร่ Smart Adventure จะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณดังกล่าวและผลักดันช้างป่ากลับคืนพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขัดแย้งหรือทำร้ายกันระหว่างช้างป่าและชาวไร่

 

  1. Smart Job – แพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพ ช่วยให้นักเรียนค้นหาอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนช่วยวางแผนการเรียนต่อเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในฝัน เช่น ประเมินค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน รายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และอัตราการว่างงานสำหรับอาชีพนั้นๆ ในอนาคต เป็นต้น

 

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้คุณประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจนเป็นนวัตกรรมต้นแบบสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่นานาประเทศทั่วโลกอีกต่อไปด้วย

Comments

comments