กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ทำ ก่อน ฝัน The Dream Explorers รุ่น 3 เวิร์กช็อปช่วงปิดเทอมที่ให้น้องๆ ได้ค้นหาความถนัดและอาชีพในฝันที่แท้จริง รวม 27 สาขาอาชีพ จาก 18บริษัทชั้นนำ พร้อมทดลองฝึกงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในโอกาสนี้ นางพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา (หลังสุด กลาง) รองผู้อำนวยการ สายงานทรูปลูกปัญญามีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์กรพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาศรมศิลป์ จำกัด บริษัท อีส โปรดักส์ชั่น สตูดิโอ จำกัด บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ร้านอาหารโบ.ลาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด และกลุ่มทรู ได้มาร่วมให้กำลังใจแก่น้องๆ อีกด้วย ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

 

สำหรับโครงการในปีนี้ ได้คัดเลือกตัวแทน The Dream Explorers จำนวน 97 คนจากผู้สมัครกว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ 1. เวิร์กช็อปค้นหาเป้าหมาย ค้นหาความถนัดและอาชีพที่ชอบ 2. กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ และ 3. กิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งวันนี้ น้องๆ ได้แสดงความสามารถนำเสนอผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโครงการแบบเจาะลึกทุกแง่มุม อันเป็นประโยชน์ในการวางแผนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ ทรูปลูกปัญญา ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยน้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ที่สนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com/TheDreamExplorers และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheDreamExplorers

Comments

comments