วันนี้ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: PANW) เปิดตัวชุดโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยใหม่เพื่อช่วยองค์กรรับมือกับการโจมตีที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ขณะเดียวกันก็มอบความปลอดภัยด้าน AI อย่างมั่นใจได้ในทุกส่วน เพราะ Precision AI™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท ได้ผสานที่สุดด้านแมชีนเลิร์นนิง (ML – Machine Learning) และดีปเลิร์นนิง (DL – Deep Learning) เข้ากับความสามารถในการเข้าถึง GenAI (Generative AI) แบบเรียลไทม์ ถือเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกที่ช่วยดูแลความปลอดภัยโดยใช้ขุมพลังแห่ง AI เพื่อปกป้องเครือข่ายและโครงสร้างระบบ ตลอดจนมีมาตรการที่นำหน้าคนร้ายได้ในที่สุด

 นิเคช อะโรรา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ กล่าวว่า “องค์กรต้องเร่งปรับเปลี่ยนจากกระบวนการและโซลูชันที่ทำงานแยกจากกัน มาสู่แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันและเป็นมากกว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้งานด้วยกัน แต่ต้องให้ประโยชน์ในเชิงกลไกธุรกิจและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน” พร้อมเสริมว่า “การทำงานเป็นแพลตฟอร์มเป็นแนวทางที่จำเป็นในยุคนี้ โซลูชันที่บูรณาการร่วมกันต้องทำหน้าที่เป็นปราการและสนับสนุน AI เพราะเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่ง Precision AI จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ คือจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการ มาพร้อมกระบวนทัศน์ใหม่ด้านระบบรักษาความปลอดภัย และอาจเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายรับมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคนร้าย”

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ได้ผสาน Precision AI เอาไว้ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Strata, Prisma® และ Cortex®  เพื่อส่งมอบคุณสมบัติใหม่ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับองค์กร

  • ตอบโต้ AI ด้วย AI หมายถึงการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ขุมพลังแห่ง AI เพื่อต่อสู้และตอบโต้ผลหรือความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายอันสัมพันธ์กับการใช้ AI ของคนร้าย จนได้เป็น

o   Precision AI Security Bundle หรือชุดระบบรักษาความปลอดภัย Precision AI ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยสุดล้ำที่ขับเคลื่อนด้วย Precision AI ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นกรอง URL ขั้นสูง ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง Advanced WildFire® และระบบรักษาความปลอดภัย DNS ขั้นสูง โดยบริการเหล่านี้อาศัย AI ภายในระบบเพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านเว็บอันซับซ้อน ภัยคุกคามใหม่ประเภทซีโรเดย์ การโจมตีประเภทสั่งการและควบคุมที่ซุกซ่อนตัว และการโจมตีด้วยการปล้น DNS

  • ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ในทุกส่วน สร้างระบบนิเวศ AI ที่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับเฟรมเวิร์กระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ที่สมบูรณ์แบบ ยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลดโอกาสเกิดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล และให้ความปลอดภัยตั้งแต่การพัฒนาในขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่นำไปใช้จริง

     AI Access Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง AI ทำให้พนักงานในองค์กรใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างมั่นใจ มอบข้อมูลที่ครบถ้วนทุกส่วนแก่ทีมรักษาความปลอดภัย ให้การควบคุมที่แน่นหนา ปกป้องข้อมูล และมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามเชิงรุก

     Prisma Cloud AI Security Posture Management หรือระบบจัดการสถานะการรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ของ Prisma Cloud (AI-SPM) ช่วยปกป้องระบบ AI ของคุณทั้งหมดด้วยการตรวจสอบช่องโหว่และการกำหนดค่าระบบที่ไม่ถูกต้องโดยคัดแยกความสำคัญตามโมเดล แอปพลิเคชัน และทรัพยากรระบบ ทั้งยังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนด ลดโอกาสเกิดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ทำให้เฟรมเวิร์กระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ AI ของคุณมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

     AI Runtime Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยในช่วงรันไทม์สำหรับ AI ช่วยให้คุณพัฒนาแอปที่ใช้ขุมพลังแห่ง AI ได้อย่างมั่นใจด้วยการปกป้องแอป AI ของคุณทั้งระบบ และสร้างปราการป้องกันภัยคุกคามในช่วงรันไทม์ เช่น การโจมตีด้วยการสอดแทรกพรอมต์ การโจมตีโมเดลแมชีนเลิร์นนิงให้หยุดทำงาน เอาต์พุตประเภทไม่ปลอดภัย และอีกมากมาย

     ความสามารถใหม่ของ Code to Cloud™ ที่รองรับ AI มาพร้อมข้อมูลเส้นทางการโจมตีและการวิเคราะห์ขอบเขตปัญหาด้วย AI รวมถึงการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นความเสี่ยงอันซับซ้อน ช่องโหว่ที่เสี่ยงต่อการเจาะระบบขั้นต้นและแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว

  • ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI ที่ไม่ซับซ้อน ทำงานพร้อมผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย Precision AI บนแพลตฟอร์มทั้งสามของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ให้ความสามารถที่เหนือกว่า และมอบการรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้แบบอิสระมากขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

     การขับเคลื่อนตามบริบท – ที่เข้าใจเจตนาของผู้ใช้อย่างแท้จริง

     ปฏิบัติได้จริง – ตามการทำงานที่ผู้ใช้ต้องการโดยอัตโนมัติ

     เชิงรุก – สอดส่องการแจ้งเตือนและให้แนวทางที่ควรปฏิบัติ

     บริการช่วยเหลือ – ขอความช่วยเหลือได้ทั้งจากในผลิตภัณฑ์และการแจ้งเรื่องผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า

Precision AI จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ช่วยปกป้องการดำเนินกิจการของธุรกิจ

AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และการเติบโตของทุกอุตสาหกรรมภายในปี 2573 โดยรายงานจาก Deloitte ระบุว่า ตลาดด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้วย AI คาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 102,780 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการใช้ AI อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันแม้ AI จะมีประโยชน์มหาศาลต่อองค์กร แต่คนร้ายก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเพื่อค้นหาช่องโหว่ซีโรเดย์ และสร้างความเสียหายในวงกว้างในแบบที่โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมไม่มีทางตรวจสอบได้ ที่ผ่านมา พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ตรวจพบการโจมตีใหม่ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่เคยตรวจพบมาก่อน มีจำนวนมากถึง 2.3 ล้านรายการต่อวันโดยเฉลี่ย และสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามทุกส่วนเฉลี่ย 11,300 ล้านรายการต่อวัน สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนที่ควรติดตั้งโซลูชันที่ทำงานในลักษณะแพลตฟอร์มและ Precision AI

วันนี้สภาพการณ์รอบข้างทำให้จำเป็นต้องเร่งติดตั้งใช้งาน AI ซึ่งองค์กรต่างๆ ควรตระหนักว่า อินพุตที่รับเข้ามาจะได้เป็นเอาต์พุตที่มีความทวีคูณ อินพุตที่ว่าก็คือปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากโซลูชันและระบบที่ทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะให้เอาต์พุตเป็น AI ที่แม่นยำเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้ตามต้องการ” แฟรงค์ ดิคสัน รองประธานฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ IDC กล่าว

ประโยชน์ของ Precision AI จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ สังเกตได้จากโซลูชันที่ทำงานเป็นแพลตฟอร์มของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เพื่อให้ได้ความสามารถของระบบที่ทำงานผสานกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามต้องการ การทำงานเป็นแพลตฟอร์มช่วยขจัดปัญหารอยต่อของโซลูชันที่ต่างกัน ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าของพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ต่างได้รับประโยชน์มหาศาลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งผสานการทำงานเป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งเครือข่าย คลาวด์ และ SOC

กำหนดการ โซลูชันใหม่จากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ที่ขับเคลื่อนด้วย Precision AI จะพร้อมให้บริการโดยทั่วภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 และไตรมาส 1 ของปี 2568

ติดตามข่าวสารจากพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ได้ทางX (ชื่อเดิม Twitter), LinkedIn, Facebook และ Instagram

 

เกี่ยวกับพาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์

พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก เราคิดค้นเครื่องมือเพื่อก้าวนำภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างวางใจ เรามีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งอนาคตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลายพันรายทั่วโลกในทุกกลุ่มธุรกิจ แพลตฟอร์มและบริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อันดับหนึ่งของเราได้รับความร่วมมือจากระบบความกรองด้านภัยคุกคามระดับแนวหน้าของวงการและเสริมปราการด้วยระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุด เราพร้อมช่วยดูแลให้แต่ละวันเป็นวันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเดินหน้าสู่องค์กรแบบซีโรทรัสต์ การรับมือกับอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัย หรือการร่วมมือเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในใจของลูกค้า

Comments

comments