3 ธันวาคม 2561 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศงดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าที่เข้ามาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ที่ศูนย์บริการดีแทค ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยขอเชิญชวนให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือกระเป๋ามาซื้อเครื่องในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใจกัน ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

การที่ดีแทคร่วมรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติกในครั้งนี้ จะช่วยลดขยะพลาสติก จากที่ปกติดีแทคจะให้บริการถุงพลาสติกให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ จำนวน 80,000 – 100,000 ใบต่อเดือน หรือคิดเป็น 3,000ใบต่อวัน ที่ศูนย์บริการดีแทค กว่า 450ร้านทั่วประเทศ

นอกเหนือจากการร่วมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ ดีแทคยังมีโครงการ dtac ThinkSmart “ทิ้งอย่างฉลาด” ดีแทคได้รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปทิ้งซากโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ SIM card อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น หูฟัง อะแดปเตอร์ เป็นต้น รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ตู้รับ ThinkSmart ของดีแทค ที่กระจายอยู่ที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศ และจุดรับต่างๆ ตามสถานที่ของพันธมิตรของดีแทค เช่น เทสโก้โลตัส และ SCG สำนักงานใหญ่ เป็นต้น โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครือข่ายทั่วโลก ในปี 2561 ดีแทคสามารถเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนทั้งสิ้น 187,728 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,362.6 ตันคาร์บอน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 262,506 ต้น (ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

 

ล่าสุดดีแทคยังได้เข้าร่วมโครงการCare the Bear โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันคือลดผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change)และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emission) สู่ชั้นบรรยากาศด้วยการปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นนี้ ดีแทคได้เน้นที่การนำหลักการจัดงาน (event) อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้วิธีคาร์พูล การงดใช้โฟมและพลาสติก แต่เลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ เป็นต้น และในขั้นตอนต่อไป ดีแทคมีแผนการปรับปรุงการบริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงลดการใช้น้ำและพลังงานในอาคารด้วย

Comments

comments