เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสำรองที่นั่งทุกช่องทาง สายการบินแอร์เอเชียจะทำการปิดปรับปรุงพัฒนาระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. จนถึง 20 มกราคม 2562 เวลา 02.00 น. ซึ่งในระหว่างการปรับปรุง ช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถสำรองทีนั่งและการจัดการบุ๊คกิ้ง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

-เว็บไซต์ AirAsia.com
-แอร์เอเชียโมบายแอพ
-สำนักงานขาย ณ สนามบินทุกแห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
-ตัวแทนจัดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย
-ศูนย์บริการการท่องเที่ยวแอร์เอเชีย (AirAsia Travel & Service Center)
-Call Center (สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไป แต่ไม่สามารถสำรองที่นั่ง เปลี่ยนแปลงการเดินทางและการสั่งจองบริการเสริม )

รวมถึงช่องทางในการเช็คอินออนไลน์ผ่านทาง เว็บเช็คอิน แอร์เอเชียโมบายแอพ และเช็คอินผ่านตู้คีออส ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน สายการบินฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ท่านผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้า และพิมพ์บัตรที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนการออกเดินทาง หรือสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน ซึ่งขอให้เผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

Comments

comments