AIS นำโดย นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เอไอเอส รับ รางวัล Peoples Choice Award หรือรางวัลขวัญใจมหาชน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม จากเวที Thailand eCommerce Awards 2019 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) ในงาน Thailand eCommerce Week 2019 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการเสนอชื่อและผลการตัดสินมาจากการโหวตของประชาชนในปีที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอีคอมเมิร์ซจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่ง AIS นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว เอไอเอสยังตั้งใจเดินหน้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

comments