นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. (ที่ 3 จากขวา)  ร่วมกับนายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส (ที่ 2 จากขวา)  และนายจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนบัตรประชาชนในระยะทดสอบ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ใช้ดิจิทัลไอดีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม  สำนักงานกสทช.

Comments

comments