พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายแพทย์ อุดม คชินทร (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการ พร้อมด้วย ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่รวมถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย   ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ต่อยอดเพื่อยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งใน 24 องค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือสู่ระดับอาชีวศึกษา ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยจะผสานความร่วมมือภายในเครือ เพื่อผลักดันสถาบันแห่งนี้สู่การเป็น “วิทยาลัยเกษตร 4.0” ตามเป้าหมายของโครงการ ที่ต้องการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

Comments

comments