ดร.มนต์ชัย  หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เอดับบลิวเอ็น, ดีแทค, ทรู ออนไลน์, ทีโอที, กสท, ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ,ซีเอส ล็อกอินโฟ และยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมผุดแนวคิดจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารหอประชุม ชั้น สำนักงาน กสทช.

Comments

comments