เอไอเอส ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต(PCI DSS ) เวอร์ชัน 3.2.1 รายแรกของกลุ่มโทรคมนาคมไทย สะท้อนถึความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลลูกค้าและเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้านำมาชำระเงินผ่านระบบ Payment Gateway ในช่องทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสรับมอบใบรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ PCI DSS :  (Payment Card Industry Data Security Standard) เวอร์ชั3.2.1  ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลทั่วโลก และนับเป็นโทรคมนาคมไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐานเวอร์ชันดังกล่าว จากบริษัท เวอไรซอนไวร์เลสส์ จำกัด (Verizon ) โดยมาตรฐาน PCI DSS ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล (PCI Security Standard Council) เพื่อช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ที่ครอบคลุมผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั่วโลก ได้แก่  บัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสิสคอเวอร์ และเจซีบี  ซึ่งการได้รับมาตรฐานนี้ สามารถการันตีได้ถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กรในการเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้านำมาชำระเงินผ่าน AIS Shop, Telewiz, AIS Payment Kiosk ,my AIS App, my AIS Web, mPAYstation และ IVR call center รวมถึงด้านการบริการเติมเงินค่า Airtime prepaid และการบริการชำระเงินค่า Airtime postpaid อัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตอีกด้วย

เอไอเอส มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับมอบมาตรฐาน PSI DSS อย่างต่อเนื่องถึง 2 ปีติดต่อกัน  ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต รวมถึงการให้บริการในด้านการดูแลรักษาระบบเครือข่ายที่มั่นคงปลอดภัย ปกป้องข้อมูลลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต ดูแลรักษาโปรแกรม และมีแผนการจัดการช่องโหว่ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการที่รัดกุมในการเข้าถึงข้อมูล ตรวจและทดสอบระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการในการปฎิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ และกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศจากการใช้บัตรเครดิต

การได้รับใบรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องตอกย้ำและสะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอส ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อรักษาความปลอดภัยปกป้องข้อมูลลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตที่รัดกุม พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบริการต่างๆให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถรองรับมาตราฐานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments