บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมการประชุม Telecom World  Asia 2019 พร้อมนำเสนอ Thailand IX บริการ Internet Exchange รองรับการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในระดับภูมิภาค
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญขึ้นกล่าวบรรยายหัวข้อ “THE CHALLENGE OF CARRIERS IN THE DISRUPTIVE WORLD” ภายในงานว่า “ปัจจุบันการเติบโตของ Content Provider ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเองก็มีปริมาณการใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด CAT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย ได้เตรียมความพร้อมในการขยายระบบโครงข่าย เพื่อรองรับแบนด์วิธที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากในระยะเวลาอันสั้น พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกด้าน”
ทั้งนี้ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ CAT ได้นำเสนอ Thailand IX ซึ่งเป็นบริการ Internet Exchange ที่เปรียบเสมือนการก้าวครั้งสำคัญสู่ Digital Era ของภูมิภาค ทั้งในแง่มุมของชีวิตประจำวันและในเชิงเศรษฐกิจ โดย Thailand IX จะยกระดับการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศCLMV ให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล  รวมไปถึงธุรกิจคอนเทนท์ของไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศ CLMV อยู่ในขณะนี้
“Thailand IX จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในเป้าหมายของประเทศ ในก้าวสู่การเป็น Hub ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นที่น่าจับตามองในฐานะประเทศที่น่าลงทุนในธุรกิจดิจิทัลด้วยเช่นกัน” ดร.ดนันท์ฯ กล่าว
นอกจากนี้ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล CAT ร่วมเสวนาในหัวข้อ A Vision for Tomorrow : Digital Transformation for 2020 and beyond กับผู้บริหารจากบริษัทด้านโทรคมนาคมชั้นนำ อาทิ Axiata Group Berhad , Dell , HGC Global Communications เป็นต้น
Telecoms World  Asia 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ นับเป็นการประชุมด้านโทรคมนาคมนานาชาติ ที่สำคัญงานหนึ่งของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ DIGITAL TRANSFORMATION IN EMERGING MARKETS โดยมีผู้ประกอบการและผู้บริหารกว่า 600 ราย จากธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม

Comments

comments