บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ซึ่งในโอกาสนี้ นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้บรรยายพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ และขอบคุณเหล่า ICT Talent จำนวน 200 คน จาก 66 จังหวัด ที่ในปีนี้ จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐ รวม 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของกลุ่มทรู พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำไอซีทีที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยมและดีเด่น ในปีที่ผ่านมา โดยมีดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ยืนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งรูปแบบ ICT Talent Platform นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของการสร้าง คนต้นแบบยกระดับ ICT Talent สู่การเป็น วิทยากรด้าน ICT เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนประชารัฐและเขตพื้นที่ โดยได้รับความสนใจจากองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่ต้องการขยายผล นำผู้นำไอซีทีมาดูแลโรงเรียนในความรับผิดชอบของตนเองอีกด้วย

 

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา ICT Talent โดยมีภารกิจหลักในการผลักดันให้คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตลอดการอบรมตลอดทั้ง 4 วัน อัดแน่นไปด้วยความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาให้ความรู้เรื่องการสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การศึกษาในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ รวมถึงการทำความรู้จักโค้ชของตนเอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แบ่งปันประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

Comments

comments