ขอนแก่น 19 มิถุนายน 2562 –  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น โดย  นายภัคพงศ์  พัฒนมาศ (ที่3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และนายพีระ  พรสุขสว่าง (ที่3 จากขวา)  ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ดร.เด่นพงศ์ สุดภักดี  (ที่5 จากขวา) รองอธิการดีฯ  เพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี5G โดยกลุ่มทรูพร้อมสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรรวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยที่พัฒนา USECASE ที่เกี่ยวกับ 5G เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบตลอดจนเตรียมการจัดตั้ง True LAB ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆของอาจารย์นักวิจัยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments

comments