Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสานกลยุทธ์การออกแบบและวิศวกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิตัล เผยแพร่รายงาน Looking Glass ฉบับล่าสุด ที่ชึ้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อธุรกิจในปี 2023 และปีต่อๆ ไป และด้วยแนวทางการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ Thoughtworks ที่นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาให้บริการแก่ธุรกิจก่อนที่จะมีการใช้อย่างแพร่หลาย รายงานฉบับนี้จึงรวบรวมข้อแนะนำของผู้นำในอุตสาหกรรมว่าต้องแข่งขันอย่างไรจึงจะเป็น Disruptor เองได้

สำหรับหลายคน Web3 จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนสกุลเงินดิจิทัล NFTs และเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่นๆ แต่ Web3 ก็เป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มบล็อกที่สามารถเป็นรากฐานให้อนาคตของอินเทอร์เน็ตที่กระจายตัวมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลและองค์กรเริ่มรับแนวคิดต่างๆ มาใช้ เช่น การยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ ธุรกิจก็ควรต้องประเมินเทคโนโลยี Web3 อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาที่มูลค่าที่จับต้องได้สำหรับลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแบรนด์ที่มีศักยภาพและโอกาสต่างๆ ทางธุรกิจต่อไป

ดร. รีเบคกา พาร์สันส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี ของ Thoughtworks กล่าวว่า “สำหรับหลายธุรกิจ ประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะได้จาก Web3 อาจจะมาจากการลดขั้นตอนต่างๆ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ แต่สำหรับบางธุรกิจ Web3 คือความไม่แน่นอน และเป็นแผน ’รวยเร็ว’ ถ้าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ ผลที่ได้รับจากตัวตนแบบกระจายศูนย์และการควบคุมผู้ใช้งานที่มากขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจได้รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าต่อ Web3 ด้วย”

6 มุมมองสำคัญในรายงาน Looking Glass ฉบับล่าสุด มีดังนี้

  • เร่งสร้างความยั่งยืน: ความยั่งยืนยังไม่ใช่พื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจของหลายองค์กร แม้ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ตาม
  • แพลตฟอร์มก็คือผลิตภัณฑ์: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับตัวตามข้อแนะนำของผู้พัฒนาและภูมิทัศน์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ยกระดับ Web3: หลีกเลี่ยงคำชวนเชื่อของ Web3 และให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของ Web3 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโดยตรง
  • ทำงานร่วมกับ AI: นวัตกรรมในแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และปัญญาประดิษญ์ (AI) กำลัง ‘เคลื่อนตัวจากบนลงล่าง’ ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นด้วย
  • สร้าง Metaverse: ขณะนี้ ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ อย่าง VR/AR/XR เสียง ท่าทางและการแสดงสีหน้าเกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญต่อธุรกิจในทันที ในแบบที่ Metaverse ยังไม่สามารถทำได้
  • เทคโนโลยีที่เป็นภัย: ปรับสมดุลระหว่างภัยคุกคาม ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ รวมทั้งกระทำการในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าได้

รายงาน Looking Glass ของ Thoughtworks เผยแพร่เป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ช่วยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญ และนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจ

ผู้สนใจ และผู้นำธุรกิจในยุคดิจิทัล สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเพื่ออัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ที่ thoughtworks.com/insights/business

ช่องทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments