กรุงเทพฯ 3 ตุลาคม 2562กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการด้านภาครัฐและภาคการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดย นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจพลังงานด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Digital and Solar Energy Business Project) โดยกลุ่มทรู นำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไทย ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กลุ่มทรู ได้ติดตั้ง Solar Rooftop ที่สถานีฐานทรูมูฟ เอช ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างพลังงานสะอาดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยี IoT และ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) ที่ช่วยให้ PEA สามารถบริหารจัดการการให้บริการไฟฟ้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังรองรับการให้บริการใหม่ๆของPEA อาทิ บริการไฟฟ้าบนมิเตอร์แบบเติมเงิน พร้อมยกระดับชีวิตยุคดิจิทัลในรูปแบบ Smart Home, Smart Office โดยต่อยอดการใช้งานPEA Solar Hero Application สำหรับทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนให้สามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจัดการระบบไฟ เช่น สั่งเปิดปิดไฟผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งยังรองรับการบริหารจัดการและตรวจสอบปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งSolar Rooftop ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองและขายคืนให้ PEA ได้หากมีพลังงานคงเหลือ  ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาระบบการชำระค่าไฟฟ้าของ PEA ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ตู้กดสินค้าอัตโนมัติ(Vending Machine) หลากหลายแบรนด์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

Comments

comments