พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award : PM Award 2019 สาขาองค์กรดิจิทัลแห่งปี แก่บริษัท ทรูดิจิทัล พาร์ค จำกัด โดย  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในงานสัมมนาและนิทรรศการแห่งชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งการได้รับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ สะท้อนความเป็นเลิศของทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Smart City ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็น Digital Innovation Hub ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ล้ำสมัย รวมทั้ง ห้องทดลอง R&D และ Maker Space ที่ดึงดูด ทั้งสตาร์ทอัปและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท และกว่า 40 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบัน มีทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัลกว่า 4,000 คน และเป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม Software Park

Comments

comments