กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2562 – ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เดินหน้ารุกธุรกิจบริการด้านไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งเป้า “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรม เผยกลยุทธ์ “Tech Village” ที่จะสร้างสรรค์โซลูชั่นเฉพาะอุตสาหกรรมได้แบบเจาะลึก โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทำงานร่วมกับลูกค้าแบบใกล้ชิด พร้อมนำดิจิทัลเทคโนโลยีที่หลากหลายของกลุ่มทรูเข้ามาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละธุรกิจในอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ประเดิมเปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ สำหรับภาคธุรกิจเกษตร โดยร่วมกับ AIFlex (ออลเฟล็กซ์) ผู้นำนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ระดับโลก และ ซีพีเอฟ ยกระดับการจัดการฟาร์มโค ครั้งแรกในไทย

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม นับเป็นความท้าทายในการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการรุกบริการกลุ่มธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่นของทรูดิจิทัล กรุ๊ป ภายใต้วิสัยทัศน์ “Digital is a Core” มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม รุกเจาะตลาดลูกค้าธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” ที่สร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการให้บริการไอโอทีและดิจิทัลโซลูชั่น โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาหาข้อมูล และเข้าถึงธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งระบบของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจปัญหาและความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งผสานความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล (Digital Convergence) ที่หลากหลายของกลุ่มทรู ไม่ว่าจะเป็น โครงข่ายและเทคโนโลยี IoT, Analytics, AI และ Blockchain มาประยุกต์ใช้ร่วมกันแบบบูรณาการและประมวลผลร่วมกับ Big Data ของแต่ละอุตสาหกรรม สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก (Business Insight) เพื่อใช้ในพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์และเชื่อมโยงใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย นายเอกราช กล่าวเสริมว่า “ธุรกิจไอโอที่และดิจิทัลโซลูชั่น มีแผนขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “Tech Village” โดยมุ่งเน้น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture), การค้าปลีก (Retail) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain), อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing), อสังหาริมทรัพย์ (Property), การสาธารณสุข (Healthcare), และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) โดยล่าสุดได้ผนึกพันธมิตรกับ AllFlex (ออลเฟล็กซ์) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นด้านการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์มาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เปิดตัวโซลูชั่นติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับเกษตรกรและผู้ทำฟาร์มโค โดยสามารถติดตามสุขภาพโคและปศุสัตว์ ตรวจสอบและแสดงผลสุขภาพด้านต่างๆ ของโค อาทิ รอบการผสมพันธุ์ รูปแบบการเคี้ยว อารมณ์ของวัว เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังร่วมมือกับ ซีพีเอฟ นำร่องการใช้งานโซลูชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการใช้งานในฟาร์มโคทั่วประเทศไทย ช่วยให้เจ้าของฟาร์มโคสามารถวางแผนกระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีเฝ้าติดตามที่ให้ผลแม่นยำ ส่งผลให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตนมโคให้มีมาตรฐาน เพิ่มกำลังการผลิตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

มร.เยรุน แวน เดอ เวน กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท แอนเทลลิค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (ออลเฟล็กซ์) กล่าวว่า “ออลเฟล็กซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งมีบริการด้านไอโอที่และดิจิทัลโซลูชันที่ครบวงจร นำดิจิทัลโซลูชันพัฒนาด้านการบริหารจัดการปศุสัตว์สำหรับเกษตรกรมาให้บริการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเราเชื่อว่าด้วยการปรับเปลี่ยนโซลูชันที่เรามีร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรไทย โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ของเราจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความท้าทายที่เกษตรกรไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันและยกระดับมาตรฐานการปศุสัตว์และกระบวนการผลิตของไทย”

นายพูนศักดิ์ ทองพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกิจการอาหารโค ธุรกิจอาหารสัตว์
บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์
มากกว่า 66 ปี การได้จับมือกับเบอร์ 1 ของโลกด้านโซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์ อย่างออลเฟล็กซ์
และผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทยอย่างทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะทำให้เราข้ามผ่านขีดจำกัดต่างๆ ของอุตสาหกรรม
การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เพราะปัจจุบันเกษตรกรฟาร์มโคนมต้องใช้เวลาในการบริการจัดการฟาร์มค่อนข้างมาก การนำนวัตกรรมชั้นนำของโลก มาช่วยแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัด สามารถคำนวณช่วงเวลาการผสมติด หรือแม้แต่การติดตามปัญหาด้านสุขภาพของโค ด้วยการวัดพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของโคจะทำให้เกษตรกรโคนมคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะทำฟาร์มโคนม มีตัวช่วยมากขึ้น ขยายฟาร์มได้อย่างก้าวกระโดด มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น โดยการให้บริการในรูปแบบสมาชิก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนั้น ยังทำให้เกษตรกรไทยสามารถมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเรากำลังทดลองระบบนี้ที่ฟาร์มวังม่วง ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือซีพี และศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรลูกค้าอาหารโคซีพีต่อไป”

โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) ที่เกิดจากการพัฒนาตามกลยุทธ์ Tech Village  ซึ่ง ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้นำนวัตกรรมมาตรฐานระดับโลกมาถึงมือเกษตรกรไทย โดยให้บริการในรูปแบบสมาชิก (Subscription Model) ซึ่งถือเป็นรายแรกในไทย ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมฟาร์มโคโดยรวมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และต้นทุนลดลง ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังมีแผนในการสร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัล โซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายเอกราชกล่าวสรุป

Comments

comments