กรุงเทพฯ — 24 มีนาคม 2563 — ไลน์ ประเทศไทย ขานรับมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มลุกลามแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง รัฐบาลได้ออก 6 มาตรการเข้ม สั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง สถานศึกษา ร้านนวดแผนโบราณ โรงมหรสพ ฟิตเนส สปา ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนตลาดสดต่างๆ พร้อมงดจัดกิจกรรม อีเวนต์ และวันหยุดสงกรานต์ เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากและป้องกันการระบาดอย่างจริงจัง

สำหรับไลน์ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานของเรามากที่สุด เราจึงประกาศสนับสนุนให้พนักงานทุกคน Work from Home หรือทำงานจากที่บ้านได้ทันที พร้อมพิจารณาขยายไปตลอดเดือนเมษายนหากจำเป็น รวมทั้งได้ปิดสำนักงานกรุงเทพฯ ชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มีนาคมจนถึง 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนสำนักงานจะเปิดเพื่อพนักงานสามารถเข้ามายังสำนักงานเพื่อใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เครื่องใช้ของสำนักงานได้ในกรณีจำเป็น

นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไลน์ ประเทศไทยได้มีการเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCP (business continuity planning) เพื่อไม่ให้การดำเนินงานและการให้บริการหยุดชะงักในกรณีที่รัฐบาลประกาศการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือมีการปิดพื้นที่บางส่วนในกรุงเทพฯ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีการอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่จะปรับเปลี่ยนไปเมื่อสถานการณ์วิกฤตที่สุดมาถึง ดังนั้น การประกาศปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวนี้ จะไม่กระทบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด โดยการประชุมภายในและภารกิจที่สำคัญอื่นๆ จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะให้พนักงานเข้าร่วมจากระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ที่มีแพลตฟอร์มไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสนับสนุนการทำงานทั้งหมด

Comments

comments