สงขลา 8 มกราคม 2563 – กลุ่มทรู ล้ำไปอีกขั้นกับการทดสอบความพร้อมทรู 5G เพื่อเป็นเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด เพื่อคนไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ ZTE พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 5G พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขการแพทย์ และหน่วยงานความมั่นคง จำลองสถานการณ์ภัยพิบัติบนพื้นที่ทดสอบที่มีสัญญาณ 5G จริงเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยนำศักยภาพทรู 5G ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและตึกถล่ม ผ่านการโชว์ 5G Security Drones และ 5G Smart Ambulance ภายในงาน “PSU 5G Showcase” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และนายคนึงเดช ไตรรัตนอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ ด้านเทคนิค-คุณภาพโครงข่าย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้ง ผู้บริหารจาก บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) โดย ดร.หาน กัง รองประธานส่วนสายการผลิตอุปกรณ์ 5G ได้ร่วมกันนำเสนอ Use Case การใช้ 5G เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และสร้างความปลอดภัย ให้คนไทยในอนาคต ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้จำลองเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติ และทดสอบบนพื้นที่มีสัญญาณ 5G จริง ให้เห็นประโยชน์ของการนำ 5G มาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ และการสร้างความปลอดภัยเพื่อคนไทยในอนาคต ผ่านการโชว์โดรน 5G บินสำรวจ และถ่ายวิดีโอรายงานสดมายังศูนย์ปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกันมี 5G Smart Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในรถตามคำแนะนำของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาล พร้อมส่งข้อมูลผู้ประสบภัยขึ้น Health Cloud ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย ของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบความสามารถในการใช้งานข้าม base station ได้ โดยไม่มีการหลุดของสัญญาณ ในงาน “PSU 5G Showcase” ที่จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อนำความเห็นจากหลากหลายภาคส่วนมาพัฒนา 5G เพื่อคนไทยในอนาคต โดยเฉพาะในทางการแพทย์และความมั่นคง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งแพทย์ หน่วยงานความมั่นคง ภาคการศึกษา-ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารทรู อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพเครือข่าย 5G ในด้านต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ในอนาคต ระบบโลจิสติกส์ ระบบมิเตอร์น้ำอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการแพทย์ทางไกล รถพยาบาลฉุกเฉิน และโดรนเพื่อการขนส่ง เป็นต้น รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การขายของออนไลน์ผ่าน Facebook Live โดยบังฮาซัน และยังเปิดโอกาสให้ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ได้มาสัมผัสเทคโนโลยี 5G และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและผู้พัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจให้เกิดในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย

Comments

comments