7 เมษายน 2563 : กลุ่มทรู ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า มีพนักงาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงาน Retention ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ตึก 1 ชั้น 8 ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) มาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 เริ่มมีอาการไข้สูง จึงเข้ารับการตรวจและได้รับการยืนยันผลในวันเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันที่ที่ได้ทราบข่าว ซึ่งพนักงานคนนี้มิได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และแม้ขณะนี้บริษัทได้มีประกาศให้ปฏิบัติงานจากที่บ้านแล้ว แต่อาจยังมีพนักงานบางรายได้เข้าไปที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 บริษัทฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่ตึก 1 ชั้น 8 ทุกคน เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2563 และรายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน หากมีอาการผิดปกติที่อาจเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อช่วยเหลือในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ตึก 1 ชั้น 8 และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดทันที เพื่อทำความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล โดยจะเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 8 เมษายน 2563

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสูงสุด และยังคงเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 จากการเดินทาง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มาใช้เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments