10 เมษายน 2563 – ทรู เดินหน้าโครงการ “ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบ True SMART 4G Adventure พร้อมซิมทรูมูฟ เอช ด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดปริมาณใช้งาน ความเร็ว 10 Mbps รวมทั้งสามารถโทรฟรีทุกเครือข่าย และใช้ WiFi ได้ตลอด 1 ปีเต็ม เพื่ออำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสื่อสารกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยได้ดำเนินการส่งมอบในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว ดังนี้


•สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับมอบจาก นายสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้อำนวยการบริหารระดับภูมิภาค กรุงเทพฯและปริมณฑลเขตตะวันตก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

•โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการ รับมอบจาก นางสาวศิริธร ไชยศรี ผู้จัดการทั่วไป พื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

•โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับมอบจาก นางสาวศิริธร ไชยศรี ผู้จัดการทั่วไป พื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

•โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดย นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์ รองผู้อำนวยการ ด้านนวัตกรรม รับมอบจาก นายทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและสมุทรปราการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

การสนับสนุนครั้งนี้สานต่อโครงการ “ทรู ส่งใจให้ฮีโร่ไทย สู้ภัยโควิด-19” ที่กลุ่มทรู ตั้งใจจัดขึ้นแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ อันจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญ ที่ช่วยให้สังคมไทยก้าวข้ามผ่านโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

Comments

comments