3BB โดย คุณนุกูลกิจ  ชาญพาณิชย์ ผู้จัดการจังหวัดน่าน เข้ามอบอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรี ให้กับด่านตรวจและจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของ  COVID-19  ณ  ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน  โดยมีคุณนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน และคุณจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอเวียงสา เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ ยังได้ทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi  ฟรี  ให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ด่านแม่แขม อำเภอลอง ด่านประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย และด่านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง  จำนวน 3 จุด ของจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลและติดตามสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19  อยู่ในขณะนี้

3BB ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

Comments

comments