โปรแกรมการช่วยเหลือด้านการเงินรูปแบบใหม่ ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้า:

o สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อไปได้

o ลงทุนเพื่อการฟื้นฟู ด้วยการที่ซิสโก้ให้เลื่อนการชำระเงินได้ถึง 95 เปอร์เซ็นของค่าใช้จ่ายออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2564

o ดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และลดค่าใช้จ่ายผ่านเงินสดให้มากที่สุด

กรุงเทพฯ – 20 เมษายน 2563 – วันนี้ ซิสโก้มุ่งมั่นสานต่อความช่วยเหลือลูกค้าและคู่ค้าด้วยการเปิดตัว “โครงการให้ความเหลือทางการเงินเพื่อความยืดหยุ่นทางธุรกิจ” (Business Resiliency Program) โดยนำเสนอผ่านบริการทางการเงินของซิสโก้ หรือ Cisco Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการให้บริการทางการเงินของซิสโก้ เพื่อช่วยบรรเทาความท้าทายทางด้านการเงินขององค์กรธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19  ด้วยการสนับสนุนทางการเงิน 2250 ล้านดอลลาร์ หรือ 72000 ล้านบาท ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงโซลูชั่นที่ต้องการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน และการสนับสนุนชุมชนต่างๆในช่วงเวลาวิกฤตนี้

ชัค ร็อบบินส์ ประธานบริหารและซีอีโอของซิสโก้ กล่าวว่า “ลูกค้าและคู่ค้าของซิสโก้กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซิสโก้ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพวกเขาต่อสู้ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี การเงิน หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่องค์กรธุรกิจต้องการ”

กระแสเงินสด หรือสภาพคล่องทางการเงิน (Cash Flow) ถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าและคู่ค้าของซิสโก้ในสภาวะปัจจุบัน “โครงการให้ความเหลือทางการเงินเพื่อความยืดหยุ่นทางธุรกิจ” (Business Resiliency Program) โดย Cisco Capital อนุญาตลูกค้าและคู่ค้าไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า 90 วัน และช่วยให้ลูกค้าสามารถเลื่อนการชำระเงิน 95 เปอร์เซ็นของค่าใช้จ่ายออกไปจนถึงปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ลูกค้าสามารถแบ่งชำระเงินรายเดือน (monthly payment) จากจำนวนเงินทั้งหมด สำหรับโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือนี้ ลูกค้าและคู่ค้าสามารถใช้โซลูชั่นของซิสโก้ได้ทั้งหมด ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการ รวมถึงห้าเปอร์เซ็นของการให้บริการผ้านคู่ค้า เช่น การติดตั้ง เป็นต้น

โครงการนี้พร้อมให้การสนับสนุนแก่คู่ค้าในระบบธุรกิจของซิสโก้กว่า 60,000 ราย และช่วยให้คู่ค้าสามารถจัดหาโซลูชั่นเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆที่ให้ผลกระทบต่อสภาพการเงินในสภาวะธุรกิจที่ท้าทายนี้ โครงการนี้จะช่วยเร่งรอบการขาย (sales cycles) และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถเสนอโซลูชั่นการชำระเงินให้กับลูกค้าเพื่อช่วยจัดการสภาพคล่องทางการเงิน หรือกระแสเงินสดให้ดีขึ้นอีกด้วย

คริสติน เอ สโน รองประธานอาวุโสและประธาน Cisco Capital กล่าวว่า “Cisco Capital มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องการเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โครงการ Business Resiliency จะช่วยให้ลูกค้าของเราคลายความกังวลที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตนี้ได้เป้นอย่างมาก”

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจในประเทศไทยกำลังมองหาวิธีการที่ทำให้พวกเขาให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานที่ต้องมีความปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวด้วย โครงการ Business Resiliency เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยองค์กรธุรกิจ และคู่ค้าของเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ Cisco Capital ยังให้การสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าผ่าน Cisco Refresh ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าของซิสโก้ที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่ง แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเหมือน สินค้าใหม่ (remanufactured product) โดยได้รับการรับรองจากซิสโก้ เพื่อช่วยเรื่องของการประหยัดงบประมาณ Cisco Refresh นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงส่วนลดและโปรโมชั่นที่ช่วยลูกค้าและคู่ค้าได้ราคาที่เหมาะสม และสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น โซลูชั่น Cisco Refresh รวมอยู่ในโครงการ Business Resiliency โดยลูกค้าและคู่ค้าสามารถเลื่อนการชำระเงินได้ถึง 95 เปอร์เซ็นของค่าใช้จ่ายจนถึงปี 2564

วิล เทาร์เซ็น นักวิเคราะห์อาวุโสโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย จาก Moor Insights and Strategy กล่าวว่า “นี่ถือเป็นข้อเสนอและโครงการที่มีประโยชน์จากซิสโก้ จากที่ได้พูดคุยกับองค์กรต่างๆมากมาย การการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน หรือกระแสเงินสดให้สมดุลขณะที่ต้องการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายมากในช่วง COVID-19 เราประทับใจในกลยุทธ์เชิงรุกของซิสโก้เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และกลุ่มคนต่างๆ สามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โครงการ Business Resiliency เป็นตัวอย่างที่ซิสโก้พยายามช่วยพวกเขาอย่างแท้จริง”

โครงการ Business Resiliency จาก Cisco Capital เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของซิสโก้ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า คู่ค้า และกลุ่มคนต่างๆ ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ซิสโก้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ หรือ 7,200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือองค์กรทั้งระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี และทางการเงินสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ซิสโก้ยังให้การสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพของลูกค้าและคู่ค้าด้วยให้บริการ WebEx และระบบรักษาความปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาวิกฤตนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่:

• โครงการ  Business Resiliency สำหรับลูกค้า

• โครงการ  Business Resiliency สำหรับคู่ค้า

• บล็อกผู้บริหารจาก ชัค ร็อบบินส์: ซิสโก้สนับสนุนเงิน 225 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรทั่วโลกในช่วง COVID-19

• บล็อกผู้บริหารจาก โอลิเวอร์ ทูสซิล: Navigating Uncharted Waters for Cisco Partners

• สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงการระบาดของ COVID-19

Comments

comments