จนถึงขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่สิ้นสุด ส่วนในประเทศไทย ถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยจำกัดการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังต้องทำงานรับมือในฐานะด่านหน้า 3BB จึงได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ฟรี และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการตรวจพบผู้ติดเชื้อ

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา หลายราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 3BB โดยคุณศรัณย์ บุญช่วย ผู้จัดการเขตฯ ได้ส่งมอบวงจรอินเทอร์เน็ต ฟรี!! ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแล และรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง 3BB ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดชุมพร 3BB ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล

ประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน 3BB ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ #โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Comments

comments